Event detail | Zelená krása mechorostů aneb Jak se státi bryologem

Zelená krása mechorostů aneb Jak se státi bryologem

atrichum.jpg
1. 4. 2007 – 31. 5. 2007 Březové Hory - cáchovna dolu Vojtěch  
Přírodovědná výstava ve spolupráci s Moravským zemským muzeem

Výstava seznámila prostřednictvím obrázků, barevných fotografií, modelů, reliéfů a suchých vzorků s málo známou skupinou rostlin zvanou mechorosty. V České republice je jich známo asi 856 druhů. Přesný počet lze stanovit obtížně, protože závisí na pojetí druhů, přičemž některé druhy vymírají a naopak jiné k nám přicházejí.

Výstava přiblížila skupiny, na něž se mechorosty rozdělují (hlevíky, játrovky, mechy) a způsob jak je správně pozorovat a sbírat pro uložení v herbářích. Představily se také mechové acháty, které získaly svůj název díky zelené barvě a jemným strukturám, jež mechorosty připomínají. Část výstavy byla věnována významu mechorostů v přírodě a jejich praktickému použití. Pozornosti neušla ani historie bryologie - vědního oboru, který se zabývá mechorosty. Na doplnění byly použity ukázky z literární a jiné umělecké tvorby, ve které se lze s mechy setkat. Patrně nejznámější je televizní večerníček "Pohádky z mechu a kapradí". Mechy v suchém stavu se využívají i k dekoračním účelům - například k vánoční výzdobě na výstavě Betlémy Příbramska.

Nabídka pro základní, střední a vyšší školy i pro ostatní zájemce - po zhlédnutí výstavy je možné absolvovat krátký písemný test prostřednictvím dotazníku (s vyhodnocením na místě), který prověří znalosti získané prohlídkou výstavy.

Autoři výstavy: Mgr. Svatava Kubešová a RNDr. Ivan Novotný
Foto: Svatava Kubešová, Kamila Dvořáčková
Připraveno ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně.

 

Fotogalerie

fissidens.jpg
grimmia.jpg
hedwigia.jpg
hylocomium.jpg
marchantia.jpg
paludella.jpg
polytrichum.jpg
sphagnum.jpg
bota-mech.jpg
raseliniste-Radostin.jpg
dekorace-mech01.jpg
dekorace-mech02.jpg