Event detail | Vivat akadémia

Vivat akadémia

p1030274.jpg
11. 10. 2012 – 13. 10. 2012 Banská Štiavnica  
Mezinárodní konference v rámci přeshraniční spolupráce Hornického muzea Příbram.

Z nejnovějších činností týkajících se přeshraniční spolupráce Hornického muzea Příbram je možné zmínit uzavření partnerské smlouvy se Slovenským banským múzeem Banská Štiavnica ohledně spolupráce při organizování mezinárodní konference s názvem „Vivat akadémia“, orientované na tradici montánního školství a historický vývoj hornické symboliky. Tato akce spolufinancovaná Mezinárodním Visegradským fondem, konaná pod záštitou prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče, za účasti odborníků ze Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska, Německa a České republiky, se uskutečnila v Banské Štiavnici ve dnech 11. 10. – 13. 10. 2012. Hornické muzeum Příbram se prezentovalo jednak přednáškou přibližující mezinárodní význam březohorského rudního revíru v 19. století ve vztahu k úrovni tehdejšího báňského školství, včetně konkrétních příkladů působení významných osobností z oblasti montánního školství v Banské Štiavnici a v Příbrami. Ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl byl zároveň vědeckou radou této konference pověřen řízením sekce o historii báňského školství. Se štiavnickým muzeem udržuje Hornické muzeum Příbram tradiční dlouholetou spolupráci. V čele tamní instituce je přední slovenský historik a archeolog Jozef Labuda (bratr známého herce Mariána Labudy).

Pozvánka na konferenci

 

Fotogalerie

p1030308.jpg
p1030300.jpg