Event detail | Udělení ceny architekta Josipa Plečnika

Udělení ceny architekta Josipa Plečnika

Lubomír Procházka - Den lidové architektury 2017.jpg
18. 8. 2021 – 20. 9. 2021  
Dne 18. 8. 2021 byla PhDr. Lubomíru Procházkovi, CSc., vedoucímu Skanzenu Vysoký Chlumec, pobočky Hornického muzea Příbram, udělena prezidentem republiky Ing. Milošem Zemanem cena architekta Josipa Plečnika za celoživotní přínos v ochraně a rozvoji kulturního dědictví našeho venkova.