Event detail | Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami

Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami

ROP.jpg
1. 7. 2013 – 31. 3. 2014 Příbram  
Hornické muzeum Příbram je partnerem Města Příbram v rámci tohoto projektu.

 Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami

Město Příbram ukončilo na konci března 2014 realizaci projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami“.Na tentoprojekt město získalodotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Informace o projektu:

Předmětem projektu byla rekonstrukce 10 úseků místních komunikací na území města Příbram. Na základě vyhodnocení stavu povrchu daných komunikací byly k rekonstrukci vytipovány nejvíce poškozené úseky, jednalo se o tyto ulice:

  • Prof. Pobudy
  • část ul. Žežická
  • ul. K. Kryla
  • část ul. Seifertova
  • část ul. Politických vězňů
  • část ul. E. Beneše
  • část ul. Osvobození
  • část ul. Čs. armády
  • ul. U nádraží
  • ul. Gen. Tesaříka

Celková cena stavebních prací dle smlouvy o dílo byla cca 22,2 mil. Kč, zakázku zrealizovala na základě výběrového řízení firma Strabag a.s. Skutečná dotace byla vyplacena ve výši 72,5% celkových způsobilých výdajů, což je cca 15 mil. Kč.

Hornické muzeum Příbram je partnerem města v rámci tohoto projektu.