Event detail | Propagace turistické destinace Příbramsko

Propagace turistické destinace Příbramsko

rop.jpg
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013  
Hornické muzeum Příbram je partnerem projektu prezentace Příbramska realizovaném formou účasti na veletrzích cestovního ruchu a dalších propagačních akcích pomocí dotace z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy.