Event detail | PROGRAM OF CULTURAL EVENTS 2014

PROGRAM OF CULTURAL EVENTS 2014

muzeum_pribram.jpg
1. 1. 2014  
Complete offers here

Hornické muzeum Příbram v roce 2014

Rok 2014 je ve znamení stého výročí parního těžního stroje na dole Anna, vyrobeného firmou Breitfeld & Daněk, dnes technické kulturní památky chraněné státem. Je vizitkou invence a umu českých inženýrů, techniků a dělníků, včetně těch, kteří jej během provozu obsluhovali a starali se o jeho údržbu. Stroj instalovali v předvečer první světové války. Březohorský stříbrorudní revír tehdy získal nadčasový unikát, neboť pracoval bez významnějších závad až do úplného ukončení zdejší těžby roku 1978. Stoletému jubileu těžního stroje se budeme věnovat i v rámci Prokopské pouti, nejvýznamnější společenské a kulturní události roku na Příbramsku spjaté s hornickými tradicemi.
Kromě Velikonoc v hornickém domku, které jsou rok co rok po dva týdny dlouho dopředu beznadějně vyprodány, rozšíříme nabídku o podobnou akci ve Skanzenu Vysoký Chlumec. A v srpnu by si návštěvníci určitě neměli nechat ujít Den řemesel. Další novinkou bude interaktivní Den s permoníky v dole Anna na Březových Horách, při kterém se děti formou hry vžijí do rolí horníků v dávných dobách. Seznámí se s tím, jak vypadá ruda, jak se havíři oblékali, s čím v podzemí pracovali a jak se tam dopravovali.
V závěru roku připravíme s novými prvky Vánoce v hornickém domku a štědrovečerní šichtu v Prokopské štole, a tradiční výstavu příbramských betlémů.


Výstavy, zážitkové programy, slavnosti, hudební a divadelní vystoupení, prezentační akce a jiné) (program ke stažení zde)

Do 5. 1. 2014
Galerie Františka Drtikola, Zámeček-Ernestinum Příbram
Příbramské betlémy a profesionální řezbáři
Tradiční výstava betlémů, na které budou vedle lidových hornických umělců představeni profesionální řezbáři působící v Příbrami v letech 1850–1950.

Vhodné pro děti a školy
 
2. 1. – 31. 12. 2014
Památník Vojna Lešetice – ubytovací objekt G
Kresby z vězení
Výběr z děl vzniklých během vazby ve věznici Plzeň-Bory v letech 1979–1981, kde byl akad. sochař Otmar Oliva držen za „protistátní činnost“ v souvislosti s Chartou 77.

Vhodné pro školy
 
2. 1. – 31. 12. 2014
Památník Vojna Lešetice – ubytovací objekt G
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
Vystavené dokumenty a fotografie představují životní osudy hrdinů, aktivním způsobem se podílejících na boji proti totalitním zřízením.

Vhodné pro školy
 
2. 1. – 6. 7. 2014
Památník Vojna Lešetice – multifunkční sál
Ani gram uranu okupantům
Události ze srpna roku 1968 v Příbrami na dobových fotografiích, doplněné komentářem.

Vhodné pro školy
 
16. – 19. 1. 2014
Výstaviště Brno
Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 v Brně
Účast Hornického muzea Příbram ve společném výstavním stánku s Městem Příbram.
 
30. 1. – 31. 12. 2014
Březové Hory – Ševčinský důl, budova mineralogických sbírek
Zeolity a minerály pegmatitových žil
Výstava dokumentačních vzorků z lokalit na Příbramsku.

Vhodné pro školy
 
5. 2. – 30. 4. 2014
Březové Hory – cáchovna dolu Vojtěch
Obrazový svět pozdního středověku – gotické kamnové kachle
Část putovní výstavy gotických kachlů z Příbramska a přilehlých jihočeských regionů.

Vhodné pro školy
 
20. – 23. 2. 2014
Výstaviště Praha
Středoevropský veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2014 v Praze
Účast Hornického muzea Příbram ve společném výstavním stánku s Městem Příbram.

 
8. 3. 2014, od 10 h
Březové Hory – Ševčinský důl
Masopust v Hornickém muzeu Příbram
Tradiční masopustní průvod, rej masek a žertovné masopustní scénky, zvýhodněné vstupné.

Vhodné pro děti
 
8. 3. 2014, od 14 h
Skanzen Vysoký Chlumec
Masopust ve Vysokém Chlumci
Pokračování tradičního masopustního průvodu s rejem masek, žertovnými scénkami a hudbou, zvýhodněné vstupné.

Vhodné pro děti
 
12. 3. – 29. 5. 2014
Saarländischen Bergbaumuseum Bexbach, SRN (výstava v zahraničí)
Zur Geschichte des Drahtseils
Mezinárodní výstava pojednávající o významném vynálezu v dějinách hornictví, drátěném těžním lanu.
 
22. 3. 2014
Březové Hory – důl Anna
S tátou do muzea
Den věnovaný „chlapskému tvoření“, technické stavebnice, povídání o parních strojích.

Vhodné pro děti
 
7. – 20. 4. 2014
Březové Hory – hornický domek
Velikonoce v hornickém domku
Tradiční předvádění velikonočních zvyků, ukázky rukodělných prací spjatých se slavením Velikonoc v hornickém prostředí.

Vhodné pro děti a školy
 
14. – 21. 4. 2014
Skanzen Vysoký Chlumec
Velikonoce ve skanzenu
Velikonoční svátky na venkově ve středním Povltaví, ukázky tradičních zvyků a rukodělných činností.

Vhodné pro děti a školy
 
18. 4. 2014
Březové Hory, Památník Vojna Lešetice
Mezinárodní den památek a sídel
Významný den – prohlídky za zvýhodněné vstupné.
 
1. 5. – 28. 10. 2014
Skanzen Vysoký Chlumec – dům z Jíví
Lidové řezbářství
Ukázka lidových řezeb ze sbírky Hornického muzea Příbram.

Vhodné pro děti a školy
 
10. 5. 2014
Slivice
Slivice 1945
Připomínka poslední bitvy 2. světové války v Evropě, pietní akt u Památníku Vítězství, prezentace historické a soudobé vojenské techniky.

Vhodné pro děti
 
17. 5. 2014, od 16 do 24 h
Březové Hory – důl Anna
Muzejní noc v Hornickém muzeu
Netradiční prohlídky podzemí dolu Anna a zdejšího parního těžního stroje, jízdy hornickým vláčkem, hudební vystoupení.
Festival muzejních nocí je pořádán s podporou Asociace muzeí a galerií České republiky a Ministerstva kultury ČR.

Vhodné pro děti
 
18. 5. 2014
Březové Hory
Mezinárodní den muzeí
Významný den na téma „Muzea jsou sbírky a lidé“ – prohlídky za zvýhodněné vstupné.
Vhodné pro děti
 
20. – 30. 5. 2014
Březové Hory – důl Anna
Dny s permoníky aneb Kouzelné kladivo
Tajuplným podzemím a důlním vláčkem do světa permoníků – zábavný program pro děti.

Vhodné pro děti a školy
 
29. 5. 2014, od 19 h
Březové Hory – důl Vojtěch
Májový koncert
Vystoupení Komorního pěveckého smíšeného sboru Zdeňka Fouse s programem lidových písní různých národů a kultur.
 
1. 6. – 1. 9. 2014
Březové Hory – cáchovna dolu Vojtěch
Želízko a mlátek
Výstava o dějinách hornických nástrojů a nářadí ze Slovenského banského muzea v Banské Štiavnici.

Vhodné pro školy
 
1. 6. – 29. 9. 2014
Deutsches Bergbau-Museum Bochum, SRN (výstava v zahraničí)
Zur Geschichte des Drahtseils
Mezinárodní výstava pojednávající o významném vynálezu v dějinách hornictví, drátěném těžním lanu.
 
1. 6. – 31. 10. 2014
Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
Pozor křehké!
Výstava užitkové a dekorativní keramiky v měšťanské domácnosti.
 
14. 6. 2014
Skanzen Vysoký Chlumec
Šikulové III.
Předvádění vybraných řemeslných dovedností.

Vhodné pro děti
 
25. 6. – 31. 10. 2014
Březové Hory – cáchovna dolu Vojtěch
Tajemství dámy s náhrdelníkem
Třetí díl výstavní série o pravěku Příbramska, tentokrát o době železné, době římské a době stěhování národů.

Vhodné pro školy
 
26. 6. 2014, od 16 h
Památník Vojna Lešetice
Pietní mše
Pietní akt se mší svatou při příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu.
 
6. 7. 2014
Březové Hory – důl Anna
Prokopská pouť
25. ročník historické hornické pouti, slavnostní předání unikátního vzorku stříbra do expozice muzea, zpřístupnění zrekonstruované strojovny dolu Anna, připomínka 100. výročí umístění parního těžního stroje Breitfeld & Daněk na dole Anna v úsměvném podání šermířsko-divadelního souboru Adorea.

Vhodné pro děti
 
8. 7. – 31. 8. 2014
Památník Vojna Lešetice – multifunkční sál
SORELA – socialistický realismus v architektuře
Výstava představující jeden z architektonických stylů totalitního období.

Vhodné pro školy
 
19. 7. 2014
Skanzen Vysoký Chlumec
Šikulové IV.
Předvádění vybraných řemeslných dovedností.

Vhodné pro děti
 
19. 7. 2014, od 14 h
Skanzen Vysoký Chlumec
Folklorní den
Vystoupení národopisného Chodského souboru Mrákov.

Vhodné pro děti
 
2. 8. – 31. 10. 2014
Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
Prof. František Drtina
Výstava připomíná vlastence, politika, filozofa a pedagoga, rodáka z Hněvšína nedaleko Chotilska.

16. 8. 2014, od 10 do 17 h
Skanzen Vysoký Chlumec
Den řemesel
Představení tradičních řemesel spojených s venkovským hospodářstvím a lidovým stavebnictvím, obydlené chalupy, funkční stroje na vodní pohon, bohatý doprovodný program.

Vhodné pro děti
 
16. 8. 2014, od 14 h
Skanzen Vysoký Chlumec
Křest sborníku Podbrdsko sv. XXI
Představení nového vydání vlastivědného sborníku – akce v rámci Dne řemesel.
 
2. 9. – 31. 12. 2014
Památník Vojna Lešetice – multifunkční sál
Ani gram uranu okupantům
Události ze srpna roku 1968 v Příbrami na dobových fotografiích, doplněné komentářem.

Vhodné pro školy
 
13. 9. 2014
Březové Hory, Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
Dny evropského dědictví
Téma Návraty ke kořenům – putování po Březových horách – procházka po zapomenutých hornických památkách.
Vhodné pro děti
 
27. 9. 2014
Skanzen Vysoký Chlumec
Putování za Jakubem Krčínem
Turistický pochod poutníků ke hrobce slavného rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan v Obděnicích.
Vhodné pro děti
 
28. 9. 2014
Březové Hory, Památník Vojna Lešetice
Den věží a rozhleden
Zahájení Měsíce věží a rozhleden, vstup na vyhlídkové věže Ševčinského dolu a Vojtěšského dolu v Příbrami na Březových Horách a Památníku Vojna Lešetice za 1 Kč.
Vhodné pro děti
 
1. 10. – 30. 11. 2014
Industriemuseum Brandenburg an der Havel, SRN (výstava v zahraničí)
Zur Geschichte des Drahtseils
Mezinárodní výstava pojednávající o významném vynálezu v dějinách hornictví, drátěném těžním lanu.
 
11. 10. 2014
Březové Hory – důl Anna
Podzimní den s permoníky aneb Kouzelné kladivo
Tajuplným podzemím a důlním vláčkem do světa permoníků – zábavný program pro děti.

Vhodné pro děti
 
28. 10. 2014
Březové Hory, Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
Den Středočeského kraje
Zábavný program na hornické téma „Havířské šprýmování“ a prohlídky za symbolické vstupné 1 Kč při příležitosti státního svátku a krajského dne.

Vhodné pro děti
 
5. 12. – 11. 1. 2015
Galerie Františka Drtikola, Zámeček-Ernestinum Příbram
Příbramské betlémy
Tradiční vánoční výstava betlémů, tentokrát zaměřená na architekturu regionálních betlémů.

Vhodné pro děti a školy
 
8. – 19. 12. 2014
Březové Hory – hornický domek a důl Anna
Vánoce v hornickém domku a štědrovečerní šichta v Prokopské štole
Tradiční hornické obydlí s vánoční výzdobou a atmosférou, s ukázkami původních zvyků a rukodělné tvorby. Jízda důlním vláčkem s připomenutím doby, kdy horníci fárali i na Štědrý den, seznámení se zvyky jejich rodin, zpívání koled v podzemí, obdarování dětí.

Vhodné pro děti a školy

Změna programu vyhrazena !