Event detail | Příbramské poutě

Příbramské poutě

propout1.jpg
17. 8. 2009 – 31. 12. 2009 Březové Hory - cáchovna dolu Vojtěch  
Výstava o tradici hornické Prokopské pouti a svatohorských poutí v Příbrami.

Výstava představuje nejslavnější poutě Příbramska. Historie Příbrami je svázána s mnoha fenomény, z nichž se však do širšího povědomí zapsaly zejména dva - hornictví, se svou typickou kulturou, a také hluboké náboženské cítění zdejších obyvatel, spjaté s tradicí putování k mariánské sošce v chrámu na Svaté Hoře. S uvedenými jevy souvisejí dvě tradiční slavnosti, které byly v Příbrami drženy velmi okázale. Nejslavnější hornickou parádou byla pouť ke sv. Prokopu, slavnost, která s jistou přestávkou přetrvala od 2. poloviny 19. století do dnešních dnů.

Podobně náboženské poutě na Svatou Horu se staly pro zdejší kraj typickými a poznamenaly kulturně historický vývoj města v mnoha ohledech. Tradice svatohorských poutí je nepoměrně delší - věřící k Panně Marii Svatohorské putovali, s určitými omezeními, téměř nepřetržitě od roku 1620 až do dnešních dnů a ohlas těchto poutí pronikl nejen za hranice regionu, ale i českých zemí vůbec. Výstava stručně představuje historii dvou nejslavnějších příbramských poutí od dob jejich vzniku po současnost, a to jak fotografiemi, tak trojrozměrnými předměty.

 

Fotogalerie

svhora1932.jpg
svhora-pout.jpg
propout3.jpg
propout2.jpg
dsc07537.jpg
dsc07539.jpg