Event detail | Příbramské betlémy řezbářů Antonína a Františka Máchy

Příbramské betlémy řezbářů Antonína a Františka Máchy

pribram.jpg
8. 12. 2011 – 8. 1. 2012 Galerie Františka Drtikola, Zámeček - Ernestinum Příbram  
Tradiční výstava betlémů z hornického regionu.

Výstava představuje výběr z díla dvou významných příbramských tvůrců betlémů, neškolených řezbářů, kteří jsou pro svůj nesporný výtvarný talent považováni za zdejší betlémářské mistry.

Antonín Mácha (1837–1914) je tradičně pokládán za nekorunovaného krále příbramských betlémářů. Jeho figury dodnes udivují zvládnutou proporcionalitou, živým pohybem a jemnou polychromií. Během svého života vytvořil velké množství betlémů, figur horníků i svatých, nicméně do současnosti z nich můžeme obdivovat jen zlomek. V převážné většině jde o betlémy a betlémové figury, přestože jeho tvůrčí rozmach byl údajně mnohem pestřejší.

František Mácha (1949–2010) se řezání betlémů začal systematicky věnovat teprve po roce 1989. V začátcích své tvorby byl ovlivněn odkazem horníků - řezbářů amatérů z období 2. poloviny 19. století, nejsilněji jej však inspirovalo právě dílo jeho jmenovce Antonína. Kromě nesporného řezbářského nadání projevil také značný malířský talent. Polychromie v jeho případě ještě důsledněji podtrhuje anatomické rysy jednotlivých figur. Byl autorem i betlémů přírodních, tj. nepolychromovaných, ty však zhotovoval spíše výjimečně.

Z vystavených děl Antonína Máchy lze za nejcennější kusy považovat nepolychromovanou figuru pastýře s ovcí v náručí a torzo betlému tzv. tyroláčků, obojí významné exponáty ze sbírek Historického muzea Národního muzea. Vrchol výstavy představuje unikátní betlém, v němž se práce obou řezbářů výjimečně sešla v jediném, dokonale kompaktním celku. Aby původní figury Antonína Máchy mohly dohromady tvořit tradiční betlém, dořezal k nim František Mácha podle dochovaných historických předloh a fotodokumentace vybrané, resp. chybějící typy daráků odpovídající velikosti a polychromie. Díky zápůjčkám z muzeí i soukromých sbírek se na výstavě podařilo soustředit reprezentativní soubor betlémů, jejich částí i jednotlivých figur, které jeden nebo druhý z řezbářů během svého tvůrčího období vytvořil.

Scénář výstavy:

PhDr. Lenka Blažková, Ph.D.

Spolupráce:

Spolek Příbramští betlémáři, Historické muzeum Národního muzea, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně a soukromí sběratelé

K realizaci přispěli:

Mgr. Klára Posekaná, Mgr. Jana Fischerová, Roman Abušinov, Ing. Vladimír Srbek, Antonín Švec,
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice, Obec Milín

Možnost komentovaných prohlídek pro skupiny na objednání: blazkova-l@muzeum-pribram.cz


Vernisáže výstavy, kterou zahájil ředitel Hornického muzea Příbram PaedDr. Josef Velfl ve čtvrtek 8. 12. 2011 v 16 hodin, se zúčastnili Mgr. Tomáš Procházka (vedoucí oddělení kultury Odboru kultury a památkové péče Středočeského kraje), MUDr. Ivan Šedivý (první místostarosta Příbrami), Václav Černý (místostarosta Příbrami) a hosté ze Spolkové republiky Německo - Josef Berlinger (starosta Neukirchen b. Hl. Blut) a Günther Bauernfeind (ředitel Muzea poutí v Neukirchen b. Hl. Blut a pracovník Kulturního referátu Krajského úřadu v Chamu). Oba příbramští místostarostové ocenili dobrou spolupráci muzea s městem. Delegace z Neukirchenu poté připomněla vzájemně prospěšné, dlouhodobě pozitivní vztahy s muzeem. Na závěr vernisáže kurátorka PhDr. Lenka Blažková, Ph.D. pozvala zúčastněné k prohlídce výstavy s odborným komentářem. K příjemné atmosféře přispělo hudební vystoupení komorního orchestru Musica Podbrdensis.


V pondělí 26. 12. 2011 vystoupila folková hudební skupina KOLEDNÍCI s pásmem koled a vánočních písní.


V rámci výstavy je možné zakoupit drobné upomínkové předměty a literaturu s vánoční tématikou.

Otevřeno 8.12. 2011 až 8.1. 2012 od 9 do 17 hodin
15. a 24.12. 2011 od 9 do 12 hodin
31.12. 2011 zavřeno
1.1. 2012 od 13 do 17 hodin

Vstupné dospělí 20 Kč; děti, senioři a studenti 10 Kč.

 

Fotogalerie

IMG_0563.jpg
IMG_0568.jpg
IMG_0572.jpg
IMG_0580.jpg
IMG_0583.jpg
IMG_0586.jpg
IMG_0595.jpg
IMG_0599.jpg
IMG_0600.jpg
IMG_0601.jpg
IMG_0604.jpg
IMG_0605.jpg
IMG_0607.jpg
IMG_0608.jpg
IMG_2379.jpg
IMG_2400.jpg
IMG_2409.jpg
IMG_2410.jpg
IMG_2432.jpg
IMG_2435.jpg
IMG_2446.jpg
IMG_2450.jpg
IMG_2461.jpg
IMG_2478.jpg
IMG_2501.jpg
IMG_2503.jpg
IMG_2749.jpg
IMG_2754.jpg
IMG_3853.jpg
IMG_3871.jpg
IMG_3878.jpg
IMG_3880.jpg
IMG_3886.jpg
IMG_3890.jpg
IMG_3896.jpg
IMG_3900.jpg
IMG_3904.jpg
IMG_3907.jpg
IMG_3912.jpg
IMG_3918.jpg
IMG_3957.jpg
IMG_4100.jpg
IMG_4102.jpg
IMG_9578.jpg
IMG_9615.jpg
IMG_9628.jpg
IMG_9643.jpg
IMG_9662.jpg
vysker_a_macha.jpg
fm.jpg