Event detail | Obrazový svět pozdního středověku – gotické kamnové kachle

Obrazový svět pozdního středověku – gotické kamnové kachle

1.jpg
5. 2. 2014 – 30. 4. 2014 Březové Hory – cáchovna dolu Vojtěch  suitable for schools
Část putovní výstavy gotických kachlů z Příbramska a přilehlých jihočeských regionů.

Výstava připravená ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku představuje soubor gotických kamnových kachlů, jehož jádrem jsou nálezy z Příbramska a části jižních Čech. Vystaveno je několik desítek celých kusů a částí kachlů. Z Příbramska jsou to ukázky z Nového Knína, Svatého Pole a Tochovic. Všechny pocházejí z 15. případně počátku 16. století. Kromě kachlů jsou k vidění i části technické keramiky (z Nového Knína, Horosedel) a kuchyňské keramiky (z Horosedel).
Vynález kachlových kamen znamenal pro středověkého člověka kvalitativní civilizační pokrok. Od otevřeného ohně zakouřená dymná jizba se proměnila v čistou kouřeprostou světnici, oddělenou od černé kuchyně, odkud se nyní topeniště obsluhovalo.
Výstava ilustruje dějiny středověkého kamnářství ze dvou hlavních úhlů pohledu. Tím prvním je sociální prostředí, ve kterém se gotické kamnové kachle vyskytovaly – měšťanské ve městech, šlechtické na hradech a tvrzích, církevní v klášterech a venkovské v zemědělských usedlostech. V prezentovaných regionech byly gotické kamnové kachle užívány až do novověku, zřejmě ještě na prahu třicetileté války, kdy ve vysokém umění již dávno gotiku vystřídala renesance a nastupující baroko.
Druhým úhlem pohledu jsou výjevy na kachlích. Výzdobné programy gotických kamen jsou otevřenou knihou motivů a námětů středověké imaginace. Duchovní svět té doby je prolnut náboženskými obrazy ze Starého a Nového zákona. Objevují se i motivy ryze husitské. Dále jsou zde obrazy bájných postav a zvířat, jako například jednorožců, gryfů či draků, lovecké a turnajové scény. Vyskytují se i čistě dekorativní rozety a rostlinné motivy. Často jsou zastoupeny architektonické motivy, které mají v kamnovém tělese funkci imitace stavebního prvku konstrukce. Erby předních rodů, zemské a městské znaky zase vypovídají o možných rodových vazbách, politických aliancích a preferencích či ekonomických vztazích.

Leták ke stažení

 

Fotogalerie

10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg