Event detail | Nejnovější mineralogické přírůstky do sbírek muzea

Nejnovější mineralogické přírůstky do sbírek muzea

Galenit z Bohutína.jpg
29. 1. 2018 – 28. 12. 2018 Březové Hory – Ševčinský důl, budova mineralogických sbírek  suitable for schools
Výstava představuje nejzajímavější mineralogické přírůstky do muzea za posledních 5 let.