Event detail | Mineralogie, geologie a provoz na rudných a uranových dolech v Příbrami

Mineralogie, geologie a provoz na rudných a uranových dolech v Příbrami

01-P1016403.jpg
21. 2. 2014 – 22. 2. 2014  
Odborná konference

Akce se zúčastnilo 38 odborníků. Po krátkém úvodu následovala přednáška PaedDr. Josefa Velfla o Hornickém muzeu Příbram. Dále prezentace Karla Babky (v zastoupení Mgr. Pavla Škáchy) o chystané publikaci „Uranové minerály a jejich nejvýznamnější naleziště ČR“. Poté vystoupil RNDr. Jiří Litochleb se svou vzpomínkou na RNDr. Jaroslava Švenka, kterému byla tato akce věnována. Z dalších přednášek můžeme jmenovat příspěvek ing. Karla Škvora o druhotném dobývání uranu na příbramském uran-polymetalickém revíru, příspěvek RNDr. Blanky Studničné o průzkumu rudních ložisek na Příbramsku v posledních desetiletích a přednášky o dobývání stříbra na šachtě č. 21 (František Knížek) a na žíle Pošepný ve Vrančicích (ing. Luboš Mandík). Druhého dne konference proběhla exkurze do vybraných expozic Hornického muzea Příbram.

Akce byla finančně podpořena Středočeským krajem.

Středočeský kraj

 

Fotogalerie

P1016387.jpg
P1016400.jpg
P1016419.jpg