Event detail | Mezinárodní sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 2011

Mezinárodní sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 2011

IMG_5282.jpg
11. 10. 2011 – 14. 10. 2011 Příbram  
Hornické muzeum Příbram je odborným garantem tradičního setkání odborníků z oblastí historie hornictví, moderních technologií, báňské legislativy a budoucnosti hornické činnosti.

Pravidelné podzimní setkávání odborníků, mezinárodní sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice (nejdéle trvající sympozium v ČR na mezinárodní úrovni), seznamuje zúčastněné s novými poznatky a podněty pro další činnost v oboru. Jednání sympozia probíhá v odborných sekcích, které zahrnují široké spektrum problematiky, námětů a zájmů, od poučné hornické historie a tradic, moderních technologických metod, až po aktuální otázky báňské legislativy a budoucnosti báňské činnosti. Hornické muzeum Příbram je odborným garantem a spolupořadatelem sympozia.

Do letošního jubilejního 50. ročníku sympozia byly nově zařazeny mezinárodní sekce GEOETIKA a MATEMATICKÉ METODY V GEOLOGII (informace v angličtině zde ke stažení nebo zde včetně dalších zajímavých zpráv o geoetice).

Letošního ročníku se zúčastnili prominentní odborníci od Brazílie po Japonsko - včetně významných funkcionářů Mezinárodní unie geologických věd (IUGS: viceprezidentka prof. Ochir Gerel z Mongolska - absolventka Karlovy univerzity) a Mezinárodní asociace pro matematickou geologii (IAMG: prezidentka prof. Vera Pawlowsky-Glahn ze Španělska).

Součástí sympozia jsou oblíbené doprovodné akce, například slavnostní hornický večer s tradičním "Skokem přes kůži" nebo exkurze po hornických památkách Příbrami a okolí, které organizuje Hornické muzeum Příbram.

Své příspěvky přednesli v rámci sekce "Evropské hornictví - tradice a památky"
též odborní pracovníci Hornického muzea Příbram:

PaedDr. Josef Velfl - Mgr. Rastislav Korený
Od nejstarších hmotných dokladů po první písemný záznam o montánní činnosti na Příbramsku před 700 lety

PhDr. Lubomír Procházka, CSc.
Užití a těžba kamene ve vesnickém prostoru v Čechách

Mgr. Václav Trantina
Situace na VŠB před 1. světovou válkou

Program sympozia a další informace: www.hpvt.cz