Event detail | Mezinárodní konference KELTI 2011

Mezinárodní konference KELTI 2011

hrazany-min2.jpg
23. 5. 2011 – 26. 5. 2011  
Hornické muzeum Příbram spolupracuje při pořádání zajištěním odborných exkurzí v pobočkách muzea Skanzen Vysoký Chlumec a Muzeum Špýchar Prostřední Lhota s expozicí Keltské oppidum Hrazany.

Oppidum bylo založeno jako druhé v Čechách (po Závisti u Prahy) kolem poloviny 2. století př. Kr. Výzkum prováděný v letech 1951-1963 odhalil řadu detailů z osídlení nejen z doby laténské ale také poznatky o osídlení místa v mladším paleolitu, mezolitu, eneolitu, mladší době bronzové, starší době železné, na počátku doby římské, ve středověku a novověku. Založení oppida mělo nepochybně obchodní důvody. Zajišťovalo a posilovalo spojení z oppida na Závisti směrem na jih - zejména ke zdrojům grafitu a nalezištím zlata v jižních Čechách a k centrům obchodu se solí v dnešním Rakousku. Plocha oppida dosáhla v mladší fázi velikosti až 39 hektarů. Pocházejí odtud četné doklady železářství a slévání barevných kovů. Další informace viz lokalita Hrazany.

Oppidum Hrazany - vrch Červenka a Hrádnice (foto Roman Abušinov)