Event detail | Mezinárodní den památek a sídel

Mezinárodní den památek a sídel

denpam.jpg
18. 4. 2012 Březové Hory, Památník Vojna Lešetice  
Významný den – prohlídky za zvýhodněné vstupné.

UNESCO na návrh ICOMOS International (Mezinárodní rada pro památky a sídla) v roce 1982 prohlásilo 18. duben za Mezinárodní den památek a sídel (International Day for Monuments and Sites). Připravuje různé aktivity, jež mají zvýšit povědomí veřejnosti, vlastníků památek a správ měst o kulturním dědictví. V posledních letech náměty zahrnuly široký okruh témat - například historické vesnice, architektonické dědictví 20. století, podvodní kulturní dědictví, hliněná architektura, industriální dědictví, kulturní krajina a přírodní památky, sakrální dědictví a posvátná místa, kulturní dědictví a věda, zemědělské dědictví, dědictví vody aj.

Hornické muzeum Příbram umožní ve středu 18. 4. prohlídky expozic Hornického skanzenu Březové Hory a expozic Památníku Vojna Lešetice za zvýhodněné vstupné 10 Kč.

Další na http://www.icomos.org/en/