Event detail | Malé vodní toky středních Čech

Malé vodní toky středních Čech

toky01.jpg
1. 4. 2008 – 14. 5. 2008 Březové Hory - cáchovna dolu Vojtěch  
Výstava seznamuje s typickými společenstvy těchto ekosystémů a některými vybranými druhy rostlin a živočichů, i s hlavními ohrožujícími faktory a možnostmi ochrany.

Výstava fotografií a textů, přibližující ekosystémy drobných vodních toků středních Čech, na jejichž příkladech se snaží postihnout široké spektrum funkcí těchto specifických stanovišť v naší krajině, počínaje nesporným přínosem estetickým a konče stěžejní rolí při zachování biodiverzity mokřadních a vodních společenstev. Prostřednictvím několika desítek fotografií doplněných průvodním textem se návštěvník může seznámit s různými typy stanovišť souvisejících s vodními toky, s charakteristickými druhy zdejších rostlin a živočichů a jejich ekologií, ale i např. s funkcí přirozených vodotečí při ochraně proti povodním. Důraz je kladen i na možnosti ochrany těchto unikátních biotopů a organismů na ně vázaných.

Autor: Mgr. David Fischer
Spoluautoři: RNDr. Rudolf Hlaváček, RNDr. Petra Nová, Ph.D.

Realizováno s finanční podporou Středočeského kraje

 

Fotogalerie

toky02.jpg
toky03.jpg
toky04.jpg
toky05.jpg
toky06.jpg
toky07.jpg
uvod.jpg