Event detail | Kapličky, kříže a boží muka na Sedlčansku

Kapličky, kříže a boží muka na Sedlčansku

matejov.jpg
26. 4. 2008 – 28. 10. 2008 Skanzen Vysoký Chlumec  
Výstava o významu drobných sakrálních památek pro život venkovského člověka a o jejich umístění v malebné krajině Sedlčanska a Sedlecka.

Drobné sakrální objekty tvoří významnou součást zástavby vesnického prostředí. Jejich význam souvisí především s duchovním a náboženským rozměrem života člověka. Tyto stavby připomínaly lidem jejich víru a Kristovo utrpení. V menších obcích a osadách zpravidla plnily funkci kostela. Vedle náboženského měly ale sakrální objekty na vesnici i řadu dalších významů. Byly místem zastavení nebo rozjímání poutníka a kolemjdoucího na cestě. Také představovaly významný orientační bod v krajině. Pokud jde o typologii, rozlišujeme v zásadě čtyři druhy těchto staveb - boží muka, kapličky, zvoničky a kříže. Stávaly uprostřed návsi, při důležitých komunikacích v obci, mimo obec při polních cestách, na rozcestích, v polích nebo v otevřené krajině.

Na Sedlčansku a Sedlecku máme dochovány příklady drobných sakrálních objektů již z přelomu 17. a 18. století. K nejstarším datovaným stavbám patří morová kaplička v Prčici z roku 1680 a sloupková Boží muka v Kliměticích z roku 1711. Další zajímavou památkou je třeba výklenková kaplička v Kuníčku nebo kaplička u Sedlčan s originálním šestibokým řešením půdorysu. Z první poloviny 19. století máme doklady štíhlých kapliče k s vytříbeným klasicistním tvaroslovím (Břekova Lhota, Nedrahovice). Stavby ze druhé poloviny 19. století se vyznačují určitým zlidověním a variabilitou výzdobných motivů, a to v souvislosti s rozmachem venkovských zednických a kamenických prací (štukově zdobený štít na kapličce v Týnčanech, originálně řešená kruhová ozdoba z cihel na štítu kapličky v Bratříkovicích).

Drobná sakrální architektura má nezastupitelný význam při estetickém dotváření krajiny vzhledem k tomu, že mnoho objektů tohoto typu je do ní zasazeno velmi ideálním a citlivým způsobem.

Autor výstavy: PhDr. Mgr. Pavel Hynčica
Fotografie a výtvarné řešení: Roman Abušinov

 

Fotogalerie

bratrikovice.jpg
Mezne.jpg
Myslkov.jpg
Rohov.jpg
Sedlec.jpg