Event detail | Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví

brezhory.jpg
10. 9. 2011 Březové Hory, Památník Vojna, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota  
Na téma "Památky - tvůrci panoramatu našich měst".

Zájemci se mohli přijít přesvědčit, jestli znají březohorské památky spojené s hornickou historií. Ve všech třech prohlídkových areálech Hornického muzea Příbram a blízkém okolí se nalézaly tabulky s kresbami siluet zachovaných báňských objektů, a podle zvláštního tištěného průvodce, kterého návštěvníci obdrželi zdarma ke vstupence do muzea, mohli určit, o které budovy se jedná. Znalci hornických památek byli odměněni drobným dárkem.
Také Památník Vojna Lešetice se zúčastnil Dnů evropského dědictví a nabídl svým návštěvníkům možnost prohlídky výstavy nazvané SORELA - socialistický realismus v architektuře, o uplatňování sovětského uměleckého stylu ve stavebnictví u nás, pod vlivem totalitní politické moci.

Prohlídky všech muzejních expozic v Příbrami - Březových Horách a v mimopříbramských pobočkách (Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín a Muzeum Špýchar Prostřední Lhota) se tento den konaly za zvýhodněné vstupné 5 Kč.


Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí o kulturním dědictví v mezinárodním kontextu.

Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Od roku 1991 se EHD pravidelně konají i v České republice a Hornické muzeum Příbram je každoročně jejich účastníkem. Od roku 1998 je národním garantem EHD Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Partnery jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Prostřednictvím EHD se každoročně otvírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších architektonických, archeologických, technických a sakrálních památek, muzeí, galerií, knihoven i dalších objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Při příležitosti EHD jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce - rozšířené prohlídky, přednášky, koncerty, historické slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.

Více na www.shscms.cz/ehd

Logo EHD