Event detail | Den věží a rozhleden

Den věží a rozhleden

01_4pohled_rozhledny.jpg
28. 9. 2014 Březové Hory, Památník Vojna Lešetice  suitable for children
Zahájení Měsíce věží a rozhleden, vstup na vyhlídkové věže Ševčinského dolu a Vojtěšského dolu v Příbrami na Březových Horách a Památníku Vojna Lešetice za 1 Kč.

Během třetího ročníku Měsíce věží a rozhleden mají turisté možnost získat na místech zapojených do projektu speciální výškové 4pohledy (tzv. "fórpohledy") a zapojit se do soutěže o odměny. Více na www.pohadkovekralovstvi.cz .

V rámci Hornického muzea Příbram lze navštívit historické vyhlídkové věže Ševčinského dolu a Vojtěšského dolu v Příbrami na Březových Horách a moderní věž v Památníku Vojna Lešetice. Dne 28. září bude pro návštěvníky vstup na tyto vyhlídky za 1 Kč.

Informační leták ke stažení


Příbram–Březové Hory, Ševčinský důl – šachetní věž

 • Výška stavby: 27,5 m
 • Vyhlídková plošina ve výšce: 23 m
 • Nadmořská výška: 530 m n. m.
 • Materiál použitý ke stavbě: cihelné a kamenné zdivo, ocel, dřevo
 • Autor projektu a realizátor: Strojní a stavební odbor c. k. Báňského ředitelství v Příbrami
 • Termín zahájení a ukončení výstavby: 1879

Příbram–Březové Hory, Vojtěšský důl – šachetní věž

 • Výška stavby: 28 m
 • Vyhlídková plošina ve výšce: 27 m
 • Nadmořská výška: 537 m n. m.
 • Materiál použitý ke stavbě: Cihelné a kamenné zdivo, beton, dřevo
 • Autor projektu a realizátor: Strojní a stavební odbor c. k. Báňského ředitelství v Příbrami
 • Termín zahájení a ukončení výstavby: 1870

Památník Vojna Lešetice – vyhlídková věž

 • Výška stavby: 18 m
 • Vyhlídková plošina ve výšce: 13 m
 • Nadmořská výška: 592 m n. m.
 • Materiál použitý ke stavbě: ocel, beton, sklo
 • Architektonický návrh: ing. arch. Karel Cvrček
 • Autor projektu: ing. Karel Petráň
 • Realizátor: KOMPAKT Příbram, s.r.o.
 • Termín zahájení a ukončení výstavby: 2002–2004.
 

Fotogalerie

02_sevcin.jpg
03_sevcin.jpg
04_vojtech.jpg
05_vojtech.jpg
06_pamatnik_vojna_rozhledna.jpg
07_pamatnik_vojna_rozhledna.jpg