Event detail | Bezejmenný

Bezejmenný

oggier01.jpg
22. 5. 2007 – 13. 9. 2007 Památník Vojna Lešetice - Galerie OPE  
Výstava Renato Oggiera zobrazuje člověka jako jedince v mase, jeho izolaci, rozklad, odcizení a vymazání.

Renato Oggier pochází ze Švýcarska, vystudoval sochařství v Londýně a Berlíně. Dnes žije a pracuje v Německu a Francii. Touto uměleckou instalací v Památníku Vojna se švýcarský umělec snaží o zprostředkování setkání moderního umění s historií totalitní moci. Naléhavou potřebou Renato Oggiera je umělecky poukázat na aspekt vzpomínání - paměti. Uměleckým pohledem vytváří jakousi nadčasovou linku spojení s tím, co bylo a co neustále hrozí, když masy uchopí moc a začnou perzekuovat člověka za jeho politickou, náboženskou nebo rasovou příslušnost. Vystavené práce v podobě dřevěných hranolů s lidskými tvářemi tak zobrazují člověka jako jedince v mase, jeho izolaci, rozklad, odcizení a vymazání. Tváře nejsou autentickými tvářemi vězněných, ale pouze symbolickými podobami - fragmenty lidského pokolení.

 

Fotogalerie

oggier02.jpg
oggier03.jpg
oggier04.jpg