Event detail | Betlémy Příbramska

Betlémy Příbramska

betlemy01.jpg
7. 12. 2006 – 7. 1. 2007 Galerie Františka Drtikola, Zámeček - Ernestinum Příbram  
Tradiční výstava betlémů z betlémářského regionu - hornického Příbramska, uspořádaná při příležitosti 120. výročí založení muzea v Příbrami a prezentující vlastní sbírkotvornou činnost od roku 1886 do současnosti.

Kolekce betlémů zaujímá ve Sbírce Hornického muzea Příbram výsadní postavení. Vznikala postupně, v průběhu nejméně sta let. Z prvních betlémů se nám bohužel zachovala pouze torza, většinou bez dalších informací o jejich původu nebo stáří. Nejstarší betlémové figurky, u kterých známe jméno dárce, muzeum získalo v roce 1907 od významného příbramského měšťana pana Svobody. Jedná se o dva ze Tří králů. Později byla z pozůstalosti pana Krafnettera koupena část dalšího betlému - šest figurek Svaté rodiny a daráčků řezaných ze dřeva a také voskové Jezulátko. PhMr. Pokorný, uznávaný příbramský lékárník z lékárny U Bílého lva a velký patriot, daroval v roce 1967 muzeu hornický betlém s figurkami z pálené hlíny, který ve 30. letech 20. století sám vyrobil.

Na přelomu 60. a 70. let 20. století muzeum převzalo od paní Demlové ovečky, několik netradičních soustružených figurek od pana Šedivého a z pozůstalosti po paní Stočesové řezané figurky lidí i zvířat - část z nich ještě nedokončených, bez polychromie. V 80. letech 20. století přibyly Brůžkovy jesličky z konce 19. století, betlém řezaný Matějem Kohoutem na přelomu 19. a 20. století, od paní Dominikové betlém s originálními postavičkami z pestře malované pálené hlíny. Jejich autorem byl pan Bálek. Dále betlém rodiny Melkesů, který ve 30. letech 20. století vyřezal havíř Prokop Melichar.

Významným přírůstkem do muzejních sbírek se v roce 1986 stal rozsáhlý betlém z vesničky Vyskeř v Českém ráji, který se zároveň takto po letech vrátil na místo svého vzniku, do Příbrami. O deset let později zakoupilo muzeum další vzácnost, betlém Bartošův, jehož nejstarší část je datována do 70. let 19. století. Svatou rodinu vytvořil Adolf Koppa, krásné figurky daráčků pocházejí většinou od řezbáře Ulberta, ale i dalších autorů. Betlém byl původně mnohem rozsáhlejší, ale ve 40. letech 20. století došlo k jeho rozdělení mezi tři syny původního majitele.

V poslední době obohatilo muzeum nabídku historických betlémů i o ukázky práce současných autorů - dva textilní betlémy Jarmily Krausové a betlém kombinovaný se "štufnverkem" (modelem dolu) s figurkami od Milana Hoška a doplněný městem od Elišky Drahokoupilové.

V roce 2003 muzeum koupilo v aukci vzácný betlém s figurkami z chlebové hmoty mačkanými do forem. Tato technika je pro Příbramsko typická, bohužel figurky jsou velmi choulostivé a jen malá část z dříve početné produkce se zachovala až do současnosti. Betlém byl prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. Od téhož roku je v muzejní sbírce také papírový betlém se skautskými motivy, jenž pochází z 2. poloviny 40. let 20. století.

V letech 2005-2006 muzeum zakoupilo soubor betlémových figur z pozůstalosti po posledním příbramském profesionálním řezbáři Antonínu Smetákovi (1888-1964). Můžeme obdivovat jemné rysy Svaté rodiny i živá gesta daráků. Zdá se, i vzhledem k úctyhodné výšce řezeb, že byly původně určeny pro kostel. Bohužel ne všechny jsou zcela dokončené.

Informační leták ke stažení

Při příležitosti vernisáže výstavy ve čtvrtek 7.12. od 16 hodin proběhlo slavnostní předání pamětní medaile ke 120. výročí založení muzea v Příbrami, kterou vydala Česká numismatická společnost (k zakoupení v pokladně muzea).

Dne 26.12. 2006 od 15 hodin pásmo koled a vánočních písní v podání folkové skupiny Koledníci.
Dne 6.1. 2007 od 16 hodin Tříkrálový koncert pod Betlémem - účinkuje soubor CHAIRÉ Příbram.

Ukázka dětských kreseb inspirovaných výstavou, které vznikaly přímo na místě během návštěvy.

 

Fotogalerie

betlem-bartos.jpg
betlem-bruzek.jpg
betlem-pokorny.jpg
betlem-sedivy.jpg
betlem-skrin.jpg
betlem-smetak03.jpg
betlem-tyrl.jpg
betlem-zeskladky.jpg
betlem03.jpg
betlemy02.jpg
fig-19.jpg
fig-baltazar.jpg
fig-bartos.jpg
fig-pokorny.jpg
fig-svoboda.jpg
pamedaile.jpg
vernisaz01.jpg
vernisaz02.jpg
vernisaz03.jpg
vernisaz04.jpg
vernisaz05.jpg
vernisaz06.jpg
vernisaz07.jpg
vernisaz08.jpg
vernisaz09.jpg