Event detail | Bavorsko - Čechy: 1500 let sousedství

Bavorsko - Čechy: 1500 let sousedství

zwiesel01.jpg
25. 5. 2007 – 14. 10. 2007 Zwiesel (SRN) - výstava v zahraničí  
Bavorská zemská výstava, na níž spolupracuje Hornické muzeum Příbram, prezentuje společné dějiny dvou sousedních zemí.

Bavorská zemská výstava Bavorsko-Čechy: 1500 let sousedství prezentuje dějiny 1500 letého sousedství, které se vyznačují celou řadou pospolitostí, ale též bolestivými rozchody. Na více než 1500 čtverečních metrech mezinárodně uznávaní historikové z Domu bavorských dějin shromáždili v budově bývalé dívčí školy sklářského města Zwieselu více než 400 cenných exponátů z muzeí a soukromých sbírek z Německa, Čech a dalších evropských zemí.

V šesti odděleních se představuje archeologie, panstvo a umění v období středověku, bavorsko-české obchodní vztahy, přeshraniční pouti, společná barokní kultura v architektuře a hudbě. "Klenotnice střední Evropy" shromažďuje skvostné zlatnické práce, intarzie a poklady. Výstava se dotýká i vzájemných uměleckých vlivů v 19. století a mimo jiné také pro obě země důležitého pivovarnictví. Zmíněny jsou i temné stránky historie: husitské války, třicetiletá válka, obsazení Československa fašistickým Německem, vysídlení Sudet a zřízení "železné opony". Závěr výstavy tvoří pohled na současnost a do společné budoucnosti.

Hornické muzeum Příbram se v rámci projektu prezentuje výstavnickým modulem, který je věnován událostem po únoru 1948 v Československu a problematice perzekuce zastánců demokracie. Návštěvníci mají možnost shlédnout fotodokument přibližující existenci vězeňského zařízení Vojna pro politické vězně komunistického režimu (dnes Památník Vojna, pobočka Hornického muzea Příbram). Tyto materiály jsou rovněž uvedeny ve výpravném katalogu výstavy, jakož i odkazy na prameny a literaturu týkající se Hornického muzea Příbram (str. 7, 9, 12, 426, 461, 463).

Slavnostní zahájení výstavy, jehož se zúčastnili také zástupci Hornického muzea Příbram, proběhlo ve čtvrtek 24. 5. 2007.

 

Fotogalerie

zwiesel02.jpg
zwiesel03.jpg
zwiesel04.jpg
zwiesel05.jpg