Event detail | Ani gram uranu sovětským okupantům

Ani gram uranu sovětským okupantům

1968-01.jpg
31. 5. 2008 – 30. 1. 2009 Březové Hory - cáchovna dolu Vojtěch, Památník Vojna  
Výstava historických dokumentů k událostem z roku 1968 v Příbrami a návštěva ing. Karla Bočka, gen. ředitele Československého uranového průmyslu v roce 1968.

Výstava fotodokumentů ze sbírky Hornického muzea Příbram, z velké části dosud nepublikovaných, které přibližují dramatické události okupace Příbrami a okolí vojsky Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968 a zároveň dokumentují události spjaté s tzv. generální stávkou v rámci Československého uranového průmyslu, zahájenou 22. srpna 1968 pod heslem "Ani gram uranu sovětským okupantům".

Hornické muzeum Příbram dne 29. května 2008 poctil svou návštěvou pan ing. Karel Boček, bývalý generální ředitel Československého uranového průmyslu, který v srpnu roku 1968 organizoval stávku zaměstnanců uranových dolů na protest proti sovětské okupaci. Byl poté obviněn za "kontrarevoluční činnost" s hrozbou nejvyšší trestní sazby, avšak podařil se mu zcela ojedinělý útěk z vyšetřovací vazby StB a pod plachtou kamionu odjezd za hranice. Později byl odsouzen v nepřítomnosti na 15 let do vězení. V roce 2005 vydal knihu vzpomínek s názvem "Ani gram uranu okupantům".

 

Fotogalerie

1968-02.jpg
1968-03.jpg
1968-04.jpg
1968-05.jpg
bocek01.jpg
bocek02.jpg
bocek-kniha.jpg