3_Hlavní ulicí v Kamýku n. VI. kráčejí klíčoví aktéři