Prohlídka příbramského pozdemí. Foto: Vladimír Holan