01 – Hornické muzeum Příbram – Důl Ševčinský (zaražený v roce 1813) – Areál Hornického muzea Příbram