Detail | Svatý Jan Nepomucký v lidové tradici na Příbramsku

Svatý Jan Nepomucký v lidové tradici na Příbramsku

nepomuk01.jpg
29. 4. 2006 – 29. 10. 2006 Skanzen Vysoký Chlumec  
Výstava plastik sv. Jana Nepomuckého zastoupená fotografickou a kresebnou dokumentací i trojrozměrnými předměty.

Svatý Jan Nepomucký patří v českých zemích mezi nejrozšířenější světce, jehož ztvárnění v různých formách, variantách, materiálu a předmětech proniklo i do širokého spektra rustikálního prostředí (lidového umění). Svatý Jan Nepomucký se řadí mezi významné světce období baroka. S rozšířením jeho kultu je spojeno zejména 18. století.

Sezonní výstava v transferovaném objektu čp. 4 z Obděnic u Petrovic na Sedlčansku z 2. poloviny 18. století představuje bohatost podob svatého Jana Nepomuckého v lidové tradici na Sedlčansku a Příbramsku. Ukázky převážně lidových plastik ze sbírek Hornického muzea Příbram, pocházející z konce 18. a z 19. století, jsou doplněny starší i současnou fotografickou dokumentací převážně kamenných plastik tohoto světce, nacházejících se na návsích a kamenných mostech v oblasti středního Povltaví a Podbrdska.

Svatý Jan Nepomucký byl mimo jiné i ochráncem proti povodním (je považován za patrona vod) a patronem mostů. Trojrozměrné předměty prezentované na výše uvedené výstavě - především plastiky světce, doplní řezbářské náčiní dokládající tradici řezbářského řemesla zejména na Podbrdsku a dále zajímavé formy na malé plastiky či figurky z cínu a chlebového těsta.

Kromě kamenných plastik svatého Jana Nepomuckého se objevují i dřevěné plastiky ve výklenkových kapličkách v intravilánech a extravilánech obcí, plastika světce může mít podobu i litinového výrobku. Svatý Jan Nepomucký se však často stal i námětem podmaleb na skle, které tvořily nedílnou součást vybavení interiérů světnic. Právě popularita tohoto světce způsobila jeho rozšíření v uměleckých projevech venkovského prostředí v různých variantách a obměnách. Pro značné rozšíření svatého Jana Nepomuckého v českých zemích, ale i v Evropě v 18. století, sehrály významnou roli dvě události - prohlášení za blahoslaveného dne 31. 5. 1721 a svatořečení dne 19. 3. 1729. Svatý Jan Nepomucký se stal typickým barokním světcem českých zemí, nejvýznamnějším vedle tzv. mariánského kultu, šířeného postupně již od druhé poloviny 17. století. Svatému Janu Nepomuckému byly věnovány rovněž četná procesí a poutě a byl nedílnou součástí sochařské výzdoby areálů poutních chrámů a dalších míst.

Autor výstavy: PhDr. Lubomír Procházka, CSc.
Fotografie a výtvarné řešení: Roman Abušinov

 

Fotogalerie

nepomuk07.jpg
nepomuk02.jpg
nepomuk06.jpg
nepomuk04.jpg
nepomuk05.jpg
nepomuk03.jpg
nepomuk-plakat.jpg