Detail | Přednáška o báňské činnosti za panování Karla IV. ke stažení

Přednáška o báňské činnosti za panování Karla IV. ke stažení

Obrázek1.jpg
5. 10. 2016 – 31. 12. 2016  
Ředitel Hornického muzea Příbram PaedDr. Josef Velfl vystoupil na Hornickém sympoziu s přednáškou na téma 700 let od narození Karla IV. a báňské podnikání v Čechách. Zde si ji můžete stáhnout!
 

Fotogalerie

Účastníci přicházejí, vpravo náměstkové ředitele SUL, o. z., DIAMO, s. p. Ing. Ladislav Hešnaur a Ing. Vratislav Řehoř
Z úvodního projevu před vzdělávacím centrem. Uprostřed ředitelka Těžební unie Mgr. Milena Šandová.
Přišel i starosta města Ing. Jindřich Vařeka.
Prohlídka nově otevřeného vzdělávacího centra. Zleva ředitel o. z. Správy uranových ložisek v Příbrami s. p. DIAMO Ing. Zbyněk Skála, generální ředitel s. p. DIAMO Ing. Tomáš Rychtařík, ředitel Hornického muzea Příbram PaedDr. Josef Velfl
Ve vzdělávacím centru si účastníci mohli prohlédnout fotografie Miroslava Zelenky, plastiky uměleckého kováře Michaela Šimka či zhlédnout krátké dokumenty o muzeu a příbramském hornictví.
Expozice věnovaná příbramitu.
Geolog Hornického muzea Příbram Mgr. Pavel Škácha, Ph.D. představil jeho objev nového minerálu, který byl nazván příbramit.
Účastníci sympozia při prohlídce dolu Vojtěch.
Účastníci na cestě do strojovny dolu Anna, kde jim ředitel muzea PaedDr. Josef Velfl představil parní těžní stroj Breitfeld & Daněk z roku 1914. Zcela vlevo doc. JUDr. Alexander Király, Ph.D. z VŠB.