Detail | Nové přírodní památky na Příbramsku

Nové přírodní památky na Příbramsku

PP Dražská Koupě
20. 1. 2014 – 31. 1. 2014  
Vyhlášené ve spolupráci s přírodovědci Hornického muzea Příbram.

Rada Středočeského kraje na svém jednání 20. ledna 2014 vyhlásila tři nové přírodní památky na Příbramsku. Jedná se o Bezděkovský lom u Bezděkova pod Třemšínem, Dražská Koupě v obci Koupě a Horní a Dolní obděnický rybník na katastrech obcí Obděnice, Vilasova Lhota a Žemličkova Lhota. Návrh na zařazení do národního seznamu evropsky významných lokalit pro jejich mimořádné hodnoty zpracoval Mgr. David Fischer z přírodovědného pracoviště Hornického muzea Příbram.

Přírodní památka Bezděkovský lom, zatopený bývalý jámový lom na granodiorit o rozloze přibližně 2 ha, je chráněn zejména kvůli výskytu čolka velkého a jiných ohrožených druhů živočichů i rostlin. Důvodem ochrany přírodních památek Horní a Dolní obděnický rybník na ploše 34 hektarů a Dražská Koupě o rozloze 8,7 hektaru je udržení populace kuňky ohnivé, která je zvláště chráněným a silně ohroženým druhem, i dalších ohrožených vodních a mokřadních organismů a jejich biotopů.

 

Fotogalerie

PP Dražská Koupě
PP Horní a Dolní obděnický rybník
PP Bezděkovský lom
PP Bezděkovský lom