Detail | Na frontě studené války, Československo 1948–1956

Na frontě studené války, Československo 1948–1956

01.jpg
4. 8. 2009 – 1. 11. 2009 Památník Vojna Lešetice  
Výstava věnovaná tisícům neznámých spoluobčanů, kteří se po únoru 1948 rozhodli ze zahraničí aktivně bojovat proti komunistické moci v Československu.

Výstava je věnována tisícům neznámých spoluobčanů, kteří se po únoru 1948 rozhodli ze zahraničí aktivně bojovat proti komunistické moci v Československu. Na hranici mezi Východem a Západem probíhaly v letech 1948-1956 dramatické střety studené války. Tajné operace exilových zpravodajských skupin jsou v současnosti prakticky zapomenuté. Dnes hledáme jejich význam pro vývoj naší země i pro tradice boje za svobodu a demokracii.

Výstava přibližuje činnost agentů - chodců (kurýrů), kteří přes tehdy vznikající železnou oponu přepravovali důležité informace a materiály. Autorem výstavy je historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu, který se touto problematikou a osudy jednotlivých chodců dlouhodobě zabývá. V drtivé většině byl náplní práce kurýrů sběr informací, budování sítí spolupracovníků, ukrývání osob, přinášení radiostanic a hledání a výcvik jejich obsluh z místních lidí, převádění lidí a přenášení vzkazů či dopisů za hranice.

Expozice v Památníku Vojna je vytvořena z historických dokumentů, kriticky vyhodnocených informací a fotografií pocházejících z činnosti institucí bývalého komunistického režimu. Cílem výstavy je přiblížit návštěvníkům jejich význam a vyzdvihnout jejich přínos k pozdějšímu vývoji naší země.

Vernisáže výstavy se zúčastnili Miroslav Lehký, 1. náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů; PhDr. Plk. Eva Michálková, statutární zástupkyně ředitele a Ing. kpt. Gabriela Hánečková z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu; Mgr. Ivan A. Petransky, Ph.D., předseda správní rady Ústavu pamäti národa; PhDr. Prokop Tomek, autor výstavy z Vojenského historického ústavu; PaedDr. Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram, a další čestní hosté.

Tématické okruhy výstavy:

  • Vznik, vývoj, struktura zahraničního zpravodajského odboje, jeho organizátoři, cíle a výsledky.
  • Různé formy přechodů hranic kurýrů a technická i operativní opatření proti nim.
  • Osobnosti z řad kurýrů a jejich technické vybavení.
  • Konkrétní případy perzekuce obyvatel Československa, kteří se na činnosti kurýrů podíleli.
  • Struktury bezpečnostního aparátu StB, SNB a PS, které stály proti zahraničnímu odboji.
  • Dobová propaganda a reakce režimu

Více o výstavě na www.ustrcr.cz

 

Fotogalerie

03.jpg
04.jpg
02.jpg
P9170285.jpg
P9170287.jpg