Detail | Hornické sympozium

Hornické sympozium

Účastníci sympozia při prohlídce dolu Vojtěch
4. 10. 2016 – 6. 10. 2016  
Přivítání účastníků Hornického sympozia proběhlo v areálu dolu Anna.
 

Fotogalerie

Účastníci přicházejí, vpravo náměstkové ředitele SUL, o. z., DIAMO, s. p. Ing. Ladislav Hešnaur a Ing. Vratislav Řehoř
Přišel i starosta města Ing. Jindřich Vařeka.
Z úvodního projevu před vzdělávacím centrem. Uprostřed ředitelka Těžební unie Mgr. Milena Šandová.
Prohlídka nově otevřeného vzdělávacího centra. Zleva ředitel o. z. Správy uranových ložisek v Příbrami s. p. DIAMO Ing. Zbyněk Skála, generální ředitel s. p. DIAMO Ing. Tomáš Rychtařík, ředitel Hornického muzea Příbram PaedDr. Josef Velfl
Ve vzdělávacím centru si účastníci mohli prohlédnout fotografie Miroslava Zelenky, plastiky uměleckého kováře Michaela Šimka či zhlédnout krátké dokumenty o muzeu a příbramském hornictví
Geolog Hornického muzea Příbram Mgr. Pavel Škácha, Ph.D. představil jeho objev nového minerálu, který byl nazván příbramit.
Expozice věnovaná příbramitu.
Účastníci na cestě do strojovny dolu Anna, kde jim ředitel muzea PaedDr. Josef Velfl představil parní těžní stroj Breitfeld & Daněk z roku 1914. Zcela vlevo doc. JUDr. Alexander Király, Ph.D. z VŠB.