Detail | Havířské šprýmování

Havířské šprýmování

ehd-plakat.jpg
10. 9. 2005 – 11. 9. 2005 Březové Hory  
Zábavný program se soutěžemi a hrami na hornické téma v rámci Dnů evropského dědictví.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí o kulturním dědictví v mezinárodním kontextu.

Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Od roku 1991 se EHD pravidelně konají i v České republice a Hornické muzeum Příbram je každoročně jejich účastníkem. Od roku 1998 je národním garantem EHD Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Partnery jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Prostřednictvím EHD se každoročně otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších architektonických, archeologických, technických a sakrálních památek, muzeí, galerií, knihoven i dalších objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Při příležitosti EHD jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce - rozšířené prohlídky, přednášky, koncerty, historické slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. V letošním roce EHD v České republice proběhly ve dnech 9. až 18. září, s národním tématem "Nový život v historickém prostředí".

Hornické muzeum Příbram v rámci své letošní účasti na EHD ve dnech 10. a 11. září 2005 umožnilo návštěvu všech svých expozic a poboček za symbolické vstupné 5 Kč. Kromě toho připravilo doprovodný program v areálu muzea na Březových Horách a ve své pobočce, Muzeu vesnických staveb středního Povltaví Vysoký Chlumec.

Po oba víkendové dny se na nádvoří Ševčinského dolu konal zábavný program nazvaný HAVÍŘSKÉ ŠPRÝMOVÁNÍ, plný soutěží a her pro "malé i velké havíře". Bylo možné například sfárat do podzemí dolu pomocí rumpálu, soutěžit v hledání stříbrné žíly, v hodu do dálky dubovým pražcem, v čerpání vody ze zatopeného dolu, stloukání důlní výdřevy, přetahování se žentourem či pošťuchování s permoníkem.
Anenský důl nabídl svým návštěvníkům netradiční jízdy důlním vláčkem v Prokopské štole, při nichž asistoval sv. Prokop s čertem, havíř a permoník. Bylo také možné navštívit důl Drkolnov s unikátním vodním kolem v podzemí a svézt se na populární skluzavce dlouhé 51 metrů.

Skanzen ve Vysokém Chlumci se stal v sobotu 10. září 2005 ve 14 hodin dějištěm slavnostního křtu nového vydání sborníku Podbrdsko XII za účasti partnerů - Státního okresního archivu Příbram, Obce Vysoký Chlumec, Lobkowiczkého pivovaru Vysoký Chlumec a čestných hostů - senátora Jaromíra Volného, ředitelky SOA Jarmily Šárové, vysokochlumeckého starosty Františka Chlastáka, ředitele sedlčanského muzea Davida Hrocha a historika Miroslava Hrocha.

Dny evropského dědictví 2005 v Hornickém muzeu Příbram byly mimořádně úspěšné - expozice a doprovodný program v areálu Ševčinského dolu navštívilo 412 osob, téměř stejný počet návštěvníků zavítal do expozic dolu Anna a svezl se důlním vláčkem v Prokopské štole, 355 osob shlédlo výstavní prostory v objektu dolu Vojtěch. Ani mimopříbramské pobočky muzea nezůstaly bez zájmu návštěvnické veřejnosti - skanzen ve Vysokém Chlumci si přišlo prohlédnout 126 osob a Památník Vojna navštívilo za oba víkendové dny 107 osob.

Logo EHD

 

Fotogalerie

ehd-anna02.jpg
ehd-anna03.jpg
ehd-anna04.jpg
ehd-anna05.jpg
ehd-anna06.jpg
ehd-anna07.jpg
ehd-anna08.jpg
ehd-anna09.jpg
ehd-anna10.jpg
ehd-sevciny01.jpg
ehd-sevciny02.jpg
ehd-sevciny03.jpg
ehd-sevciny04.jpg
ehd-sevciny05.jpg
ehd-sevciny06.jpg
ehd-sevciny07.jpg
ehd-sevciny08.jpg
ehd-sevciny09.jpg
ehd-sevciny10.jpg
ehd-sevciny11.jpg