Detail | Doprovodné rudy v příbramském uranovém revíru

Doprovodné rudy v příbramském uranovém revíru

Sfalerit na galenitu - Příbram, šachta č. 19.jpg
1. 2. 2019 – 31. 12. 2019 Březové Hory – Ševčinský důl, budova mineralogických sbírek  geeignet für Schulen
Výstava prezentuje ukázky galenitu a sfaleritu z některých lokalit příbramského uran-polymetalického revíru.