Detail | Doba popelnicových polí a doba halštatská

Doba popelnicových polí a doba halštatská

Doba popelnicových polí a doba halštatská
17. 2. 2012  
Nový sborník příspěvků z XI. archeologické konference v Příbrami.

Sborník obsahuje příspěvky zaměřené na problematiku sídlišť a pohřebišť z České a Slovenské republiky. Je věnován Jaroslavu Fránovi, jadernému fyzikovi, zabývajícímu se aplikací nedestruktivních analytických metod v archeologii.

V pořadí již jedenáctá mezinárodní konference o střední době bronzové až starší době železné proběhla ve dnech 7. až 10. září 2010 v Hornickém muzeu Příbram. Jednání se účastnilo 32 přihlášených, odpřednášeno bylo celkem 21 referátů a instalováno 6 posterů. Součástí programu byla též exkurze po významných nalezištích Příbramska.

Publikaci lze zakoupit v Hornickém muzeu Příbram, nám. Hynka Kličky 293, Příbram VI - Březové Hory.