Detail | Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví

vojtech-modelarna.jpg
13. 9. 2014 Hornický skanzen Březové Hory, Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota  geeignet für Kinder
Významný den na téma Návraty ke kořenům – komentované vycházky po zapomenutých hornických památkách.

Hornické muzeum Příbram v sobotu 13. září při příležitosti Dnů evropského dědictví a Dne památek techniky a průmyslového dědictví umožní prohlídky expozic za zvýhodněné vstupné 5 Kč (včetně poboček muzea). Zároveň nabízí možnost neobyčejného Putování po Březových Horách. Pojďte se projít po místech spojených s hornickou historií, po místech, která na svou minulost poukazují více či méně jasně, ale určitě nám mohou vyprávět…

Vycházky začínají v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hodin u pokladny prohlídkového areálu A – „Ševčinský důl“. Končí v ulici Jarolímkovy sady.

Délka trasy: 2 km

Délka programu: 90 minut

Vstupné: dospělí 40 Kč, děti, senioři a studenti 20 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 2 až 4 děti) 100 Kč.

Další info zde


Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí o kulturním dědictví v mezinárodním kontextu.
Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Od roku 1991 se EHD pravidelně konají i v České republice a Hornické muzeum Příbram je každoročně jejich účastníkem. Od roku 1998 je národním garantem EHD Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Partnery jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Prostřednictvím EHD se každoročně otvírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších architektonických, archeologických, technických a sakrálních památek, muzeí, galerií, knihoven i dalších objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Při příležitosti EHD jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce - rozšířené prohlídky, přednášky, koncerty, historické slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.

Více na www.historickasidla.cz