Detail | Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví

ilustracni_ehd.jpg
14. 9. 2013 Hornický skanzen Březové Hory, Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota  geeignet für Kinder
Významné dny na téma Památky v novém světle při příležitosti Dne památek techniky a průmyslového dědictví.

Hornické muzeum Příbram v sobotu 14. září umožní prohlídky za zvýhodněné vstupné 5 Kč (včetně poboček muzea). Zároveň se podílí na pořádání turistického dálkového pochodu „Po stopách prof. Josefa Hrabáka, zakladatele KČT v Příbrami“. Start pochodu je v areálu Ševčinského dolu v době od 9 do 12 hodin. Délky tras jsou 8, 16 a 24 km.


Akce se koná ku příležitosti oslav 125. výročí založení Klubu českých turistů (11. 6. 1888) a uctění památky prof. Josefa Hrabáka (180. výročí narození), ředitele Báňské akademie v Příbrami a zakladatele KČT v Příbrami (založen 16. 3. 1889 jako pátý v Čechách). Připraveno ve spolupráci Hornického muzea Příbram a Klubu českých turistů Příbram.


Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí o kulturním dědictví v mezinárodním kontextu.

Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Od roku 1991 se EHD pravidelně konají i v České republice a Hornické muzeum Příbram je každoročně jejich účastníkem. Od roku 1998 je národním garantem EHD Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Partnery jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Prostřednictvím EHD se každoročně otvírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších architektonických, archeologických, technických a sakrálních památek, muzeí, galerií, knihoven i dalších objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Při příležitosti EHD jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce - rozšířené prohlídky, přednášky, koncerty, historické slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.

Více na www.shscms.cz/ehd včetně mobilní aplikace ke stažení.