Detail | Březohorské minerály z muzejního depozitáře

Březohorské minerály z muzejního depozitáře

galenit_siderit.jpg
1. 2. 2012 – 1. 7. 2012 Březové Hory - Ševčinský důl, budova mineralogických sbírek  geeignet für Schulen
Výstavka vybraných cenných vzorků minerálů z depozitáře muzea.

Hornické muzeum Příbram uchovává okolo 4000 vzorků minerálů a rudních textur pocházejících hlavně z území březohorského rudního revíru. Část vzorků je zpřístupněna veřejnosti formou stálé výstavy, větší část vzorků je uložená v depozitáři. Cílem této výstavky je seznámit odbornou i laickou veřejnost s vybranými typickými i naopak méně známými ukázkami březohorských minerálů a rudních žil. Vystaveno je 39 ukázek minerálů z Březových Hor, Bohutína a okolních menších polymetalických ložisek.

Scénář výstavy:

Mgr. Pavel Škácha (též autor fotografií)

 

Fotogalerie

baryt_01.jpg
baryt_02.jpg
baryt_kalcit_01.jpg
baryt_kalcit_02.jpg
galenit.jpg
kalcit.jpg
sametka.jpg
stribro.jpg
antimonit-galenit.jpg