Detail | Běh pro republiku

Běh pro republiku

Běh, Vojna.jpg
21. 10. 2018 Památník Vojna Lešetice  
BĚH PRO REPUBLIKU se uskuteční 21. 10. 2018 v okolí Památníku Vojna u Příbrami v rámci oslav 100 let vzniku ČSR. Bude připraven bohatý doprovodný program a prohlídky.