Detail | 20 000 generací...

20 000 generací...

20tisic_generaci.jpg
20. 6. 2012 – 31. 10. 2012 Březové Hory - cáchovna dolu Vojtěch  geeignet für Kinder und Schulen
Archeologická výstava o člověku od starší doby kamenné po dobu bronzovou na Příbramsku.

Výstava 20 000 generací... aneb doba kamenná a bronzová na Příbramsku je pokračováním minulé výstavy (Doba spalovačů mrtvol), která prezentovala mladší a pozdní dobu bronzovou. Nyní jsou představeny nálezy od starší doby kamenné až po střední dobu bronzovou. Návštěvníci se mohou seznámit s předměty, které uvidí vůbec poprvé. Jsou vystaveny například kosti srstnatého nosorožce z Nového Knína nebo proslulé nálezy z Vacíkova (hromadný nález keramiky ze střední doby bronzové) a Hřiměždic (patrně žárový hrob ze starší doby bronzové). Poslední dva soubory zapůjčilo Národní muzeum, na výstavě se podílí i Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze. Součástí expozice jsou rekonstrukce oděvů z mladší a pozdní doby kamenné a ze střední doby bronzové, které jsou prezentovány jen zcela výjimečně. Repliky zhotovila Mgr. Kristýna Urbanová z Národního muzea. Výstavu doplňuje stejnojmenná publikace.

Mgr. Rastislav Korený

 

Fotogalerie

sekerka.jpg
plakat.jpg
DSC00207.jpg
DSC00214.jpg
DSC00220.jpg
DSC00222.jpg
DSC00225.jpg
DSC00235.jpg
DSC00239.jpg
DSC00241.jpg