Sonderveranstaltungen
  - Archiv Sonderveranstaltungen   »   2006

betlemy01.jpg
Betlémy Příbramska 7. 12. 2006 – 7. 1. 2007 Galerie Františka Drtikola, Zámeček - Ernestinum Příbram  
Tradiční výstava betlémů z betlémářského regionu - hornického Příbramska, uspořádaná při příležitosti 120. výročí založení muzea v Příbrami a prezentující vlastní sbírkotvornou činnost od roku 1886 do současnosti.
vysker01.jpg
Betlém Vyskeřský 7. 12. 2006 – 7. 1. 2007 Galerie Františka Drtikola, Zámeček - Ernestinum Příbram  
Součást výstavy Betlémy Příbramska.
betlem-smetak01.jpg
Antonín Smeták - řezbář 7. 12. 2006 – 7. 1. 2007 Galerie Františka Drtikola, Zámeček - Ernestinum Příbram  
Součást výstavy Betlémy Příbramska.
obr-mss04.jpg
Dětské kresby inspirované výstavou Betlémy Příbramska 7. 12. 2006 – 7. 1. 2007 Galerie Františka Drtikola, Zámeček - Ernestinum Příbram  
Ukázka dětských kreseb inspirovaných výstavou, které vznikaly přímo na místě během návštěvy.
divadlo09.jpg
Já, poslední permoník aneb Hornické příběhy, pověsti a písně ze stříbrných dolů 13. 11. 2006 Březové Hory - Anenský důl, Prokopská štola  
Představení formou divadla jednoho herce přiblíží hornické příběhy, pověsti a písně Příbramska.
permonik-hojden.jpg
Putování za příbramskými permoníky 28. 10. 2006 Březové Hory - Ševčinský důl, Anenský důl, Vojtěšský důl, důl Drkolnov  
Zábavný program v rámci DNE STŘEDOČESKÉHO KRAJE.
sevcinvlacek01.jpg
Hornický vláček na Březových Horách 16. 9. 2006 Březové Hory  
Unikátní technické dílo současnosti.
slavlacek01.jpg
Nová trasa hornického vláčku 16. 9. 2006 Březové Hory  
Slavnostní zprovoznění se uskutečnilo při příležitosti 10. Setkání hornických měst v Příbrami.
Izolace (amfibolit) - foto B. Šreinová
Obrazy v kamenech 12. 9. 2006 – 30. 11. 2006 Březové Hory - výstavní sál cáchovny dolu Vojtěch  
Výstava velkých zvětšenin barevných mikrofotografií výbrusů a nábrusů hornin a minerálů ve spolupráci s Národním muzeem.
ehd-logo.jpg
Dny evropského dědictví (EHD) 9. 9. 2006 – 10. 9. 2006 Březové Hory - Ševčinský důl, Anenský důl  
Zábavný program se soutěžemi a hrami na hornické téma, zvláštní jízdy důlním vláčkem, mimořádné prohlídky všech muzejních expozic za symbolické vstupné.
scheelit.jpg
Minerály březohorského revíru ze sbírek Národního muzea 5. 9. 2006 – 30. 11. 2006 Březové Hory - výstavní sál cáchovny dolu Vojtěch  
Výstava nabízející průřez kolekcí vybraných příbramských minerálů.
svatba01.jpg
Svatba ve Špýcharu 7. 7. 2006 Muzeum Špýchar Prostřední Lhota  
Inspirace pro budoucí novomanžele.
wasserlauf02.jpg
"Wasserlauf" (vodní patro) - historické podzemí 2. 7. 2006 Březové Hory - doly Anna a Vojtěch  
Hornické muzeum Příbram při příležitosti Prokopské pouti zpřístupnilo nové expoziční prostory.
karton08.jpg
2+3VVL 22. 6. 2006 – 31. 10. 2006 Březové Hory - šachetní budova dolu Vojtěch  
Výstava neobvyklých objektů a instalací z dvou a třívrstvé vlnité lepenky.
expozice01.jpg
Kolomázník jede a kolomaz veze... 1. 6. 2006 – 27. 8. 2006 Březové Hory - výstavní sál cáchovny dolu Vojtěch  
Archeologická výstava o dějinách dehtářství na Rakovnicku a Příbramsku.
hrazany-celek.jpg
Keltské oppidum Hrazany 24. 5. 2006 Muzeum Špýchar Prostřední Lhota  
Výstava věnovaná jedné z nejvýznamnějších archeologických památek v ČR, keltskému oppidu u obce Hrazany na Sedlčansku. Poprvé jsou prezentovány výsledky archeologického výzkumu v trojrozměrné podobě.
Zlato v křemenné žíle ze štoly Josef v údolí Čelinského potoka - skutečná velikost zlata 4 x 2 mm
Zlato u Čeliny 20. 5. 2006 – 29. 10. 2006 Muzeum Špýchar Prostřední Lhota  
Stálá výstava o dolování zlata v minulosti v údolí Čelinského potoka.
nepomuk01.jpg
Svatý Jan Nepomucký v lidové tradici na Příbramsku 29. 4. 2006 – 29. 10. 2006 Skanzen Vysoký Chlumec  
Výstava plastik sv. Jana Nepomuckého zastoupená fotografickou a kresebnou dokumentací i trojrozměrnými předměty.
Brisejov.jpg
Lidová architektura na Sedlčansku 27. 4. 2006 – 9. 6. 2006 Městské muzeum Sedlčany  
Výstava představuje vývoj lidového stavitelství na území středního Povltaví a jihozápadní části středních Čech.
Pyrargyrit - nalezený roku 1852 ve Vojtěšské žíle na 21. patře dolu Vojtěch
Březohorské minerály ve fotografii 4. 4. 2006 – 28. 5. 2006 Březové Hory - výstavní sál cáchovny dolu Vojtěch  
Výstava uměleckých fotografií Pavla Škáchy zobrazující pohádkové tvary některých minerálů z březohorského rudního revíru.
orbis pictus3.jpg
Nekonečné plátno - největší obraz světa 28. 3. 2006 – 28. 10. 2012 Památník Vojna Lešetice - Galerie OPE  
Unikátní umělecký výtvarný projekt, obraz vytvořený umělci ze 16 zemí v délce dosahující 200 m.