PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
  - Prohlídkové trasy

Prohlídková trasa A:

  • AREÁL TÁBORA s rekonstruovanými dobovými objekty bývalého velitelství, korekce, tzv. bunkru, ošetřovny, kulturního domu, ubytovacího objektu G a dalších. Expozice v budově velitelství na téma Perzekuce po únoru 1948 a III. odboj. Exteriérová expozice soch akad. sochaře Jiřího Sozanského znázorňující lidské bytosti pod tlakem totalitní moci.

Prohlídková trasa B:

Prohlídková trasa C: