PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
  - Doprava

Doprava

  • Příjezd od Příbrami po silnici 1. třídy č. 66 směr Milín, u obce Lešetice odbočit vpravo na místní komunikaci směr Lešetice, Památník Vojna (asi 8 km od Příbrami).
  • Příjezd od Prahy a Strakonic po silnici 1. třídy č. 4, odbočit u obce Milín na silnici 1. třídy č. 66 směr Příbram, u obce Lešetice odbočit vlevo na místní komunikaci směr Lešetice, Památník Vojna (asi 4 km od odbočky ze silnice č. 4).

Památník Vojna Lešetice
Lešetice 52
262 31 Milín
tel.: +420 326 531 488, +420 326 531 489
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
 

Dopravní informace a vyhledání trasy