Detail akce | Nekonečné plátno - největší obraz světa

Nekonečné plátno - největší obraz světa

orbis pictus3.jpg
28. 3. 2006 – 28. 10. 2012 Památník Vojna Lešetice - Galerie OPE  
Unikátní umělecký výtvarný projekt, obraz vytvořený umělci ze 16 zemí v délce dosahující 200 m.

Unikátní umělecký výtvarný projekt vzešlý z iniciativy české umělecké společnosti ORBIS PICTUS: EUROPA (Ivan Bukovský a Lubomír Pešek) byl dosud realizován v letech 2001-2005 pod záštitou Senátu České republiky a Českých center v zahraničí s cílem posílit vědomí evropské sounáležitosti. Výstavy probíhaly v Nizozemí, Francii, Rakousku, Německu, Itálii, Rumunsku, Ukrajině, Slovensku, Polsku, Bulharsku, Rusku, Walesu, Severním Irsku, Irsku, Švédsku a Maďarsku.

Podstatou projektu bylo vytvoření tzv. Nekonečného plátna. Umělci jednotlivých zemí, ve kterých se akce pořádala, vyjádřili svou uměleckou vizi na evropské téma namalováním obrazů akrylovými barvami na dvanáct metrů dlouhé pásy malířského plátna. Každý výtvarník měl k dispozici vymezenou část o rozměrech 70 x 50 cm. Pomalované pásy plátna pak byly po převezení do Čech postupně spojovány v "nekonečný obraz". Výsledek představující jakési "superpanorama" či spíše výtvarnou podobu vyvolaného kinofilmu s jednotlivými pokreslenými políčky, je svého druhu největší na světě.

Umělecká společnost ORBIS PICTUS: EUROPA (OPE) byla zaregistrována a opatřena ochrannou známkou v roce 2001. V témže roce zahájila svoji činnost výstavou v Senátu Parlamentu České republiky (PČR) pod záštitou místopředsedy horní komory PČR. Ve spolupráci s Českými centry reprezentovala společnost OPE Českou republiku v zahraničí. Již v prvních letech činnosti projekt získal záštitu od Ministerstva zahraničních věcí ČR, Úřadu vlády ČR a EU. Za roky 2003 a 2004 dostala umělecká společnost OPE od generálního ředitele Českých center ocenění za nejlepší program ve výtvarném umění.

V období 2001-2005 shromáždili autoři projektu přes 200 metrů tzv. "Nekonečného plátna", na němž pracovalo více než 180 výtvarníků z 15 zemí. Z tohoto rozsahu je v Galerii OPE v Památníku Vojna instalováno 80 metrů plátna. Projekt má živý, dynamický charakter, fundus narůstá, a proto dochází každý rok k obměně expozice a doplnění prezentovaných solitérních děl.

Aktivity společnosti OPE jsou zaměřené na podporu evropské sounáležitosti. Spolupráce mezi evropskými státy je v povědomí veřejnosti zúžena většinou jen na oblast politiky a ekonomiky. Neméně důležitá oblast kulturního a duchovního rozvoje zůstává doposud poněkud stranou. Přesto právě výtvarné umění může sehrát důležitou roli prostředníka při porozumění mezi národy. Umístění výtvarných děl umělců z evropských zemí, včetně postkomunistických, v budově tzv. nové kuchyně bývalého komunistického vězeňského zařízení symbolicky znázorňuje návrat naší vlasti mezi demokratické státy Evropy, kam historicky i teritoriálně náleží. Tímto projektem se tam přinejmenším v kulturní rovině Česká republika vrací.

Slavnostní otevření nové stálé expozice proběhlo dne 28. března 2006. Zúčastnili se jej ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda, hejtman Středočeského kraje Petr Bendl, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Eva Dundáčková a mnoho dalších čestných hostů.

Všem jmenovaným institucím a organizacím patří poděkování. Zvláštní dík náleží Středočeskému kraji za finanční podporu, bez níž by nebylo možné projekt dokončit, a Hornickému muzeu Příbram, příspěvkové organizaci Středočeského kraje, za vstřícné rozhodnutí tuto galerii realizovat a provozovat.

Lubomír Pešek - autor projektu, předseda společnosti OPE
Ivan Bukovský - spoluautor projektu, místopředseda společnosti OPE

Záštitu nad projektem převzali vedoucí delegace EU Ramiro Cibrián a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda.
Certifikát o vytvoření rekordu vydala Agentura Dobrý den Pelhřimov.

 

Fotogalerie

orbis_pictus1.jpg
orbis_pictus2.jpg
orbis_pictus4.jpg
zastita-cibrian.jpg
zastita-svoboda.jpg
certifikat.jpg
vernisaz01.jpg
vernisaz02.jpg
vernisaz03.jpg
vernisaz04.jpg
vernisaz05.jpg
vernisaz06.jpg
vernisaz07.jpg
vernisaz08.jpg
vernisaz09.jpg
vernisaz10.jpg
vernisaz11.jpg
vernisaz12.jpg
vernisaz13.jpg