Muzeum
  - Kontakty   »   Organizační uspořádání   »   Mgr. Veronika Machačová

MachacovaStudium

  • 2003 - 2006: bakalářské studium archeologie FF ZČU Plzeň
  • 2006 - 2009: magisterské studium archeologie FF ZČU Plzeň

Specializace

  • vrcholný a pozdní středověk, raný novověk

Bibliografie prací

Bakalářská práce:

  • Opevněná sídla vrcholného a pozdního středověku na Sedlčansku


Diplomová práce:

  • Areál hradu Vysoký Chlumec v proměnách času a prostředí

Studie a články: