Muzeum
  - Kontakty   »   Organizační uspořádání

1. Muzeum, které je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, je členěno na pracoviště, oddělení a pobočky.

2. Jednotlivá pracoviště se od sebe liší specifickým zaměřením a charakterem vykonávané práce.

3. Oddělení je pracoviště personálně obsazené nejméně třemi zaměstnanci, v čele s vedoucím oddělení, zabývající se specializovanou pracovní činností danou charakterem oddělení.

4. Pobočka je detašované pracoviště muzea, personálně obsazené nejméně třemi zaměstnanci, v čele s vedoucím pobočky, zabývající se specializovanou pracovní činností danou charakterem pobočky. Toto pracoviště se nachází geograficky mimo sídlo muzea, s muzeem však tvoří organizační jednotku.

5. Základní organizační struktura Hornického muzea Příbram, p. o., se sídlem: Nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI - Březové Hory, IČO: 00360121

 • ředitel, historik, úvazek 1
   
 • zástupce ředitele, ekonom, úvazek 1
   
 • sekretariát ředitele, asistentka, úvazek 1
   
 • ekonomické oddělení v čele s vedoucím oddělení
  • mzdová účetní, úvazek 0,5
  • finanční účetní, úvazek 0,5
    
 • pobočky muzea v čele s vedoucími poboček
  • Památník Vojna u Příbrami
   • vedoucí pobočky - historik, úvazek 1
   • historik nejnovějších dějin, úvazek 1
   • dokumentátor, úvazek 1
   • průvodce, úvazek 1
   • uklízečka, úvazek 1
   • řidič - údržbář, požární preventista, úvazek 1
   • hlídač - údržbář, celkem 3,5 úvazku
  • Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Vysoký Chlumec
   • vedoucí pobočky - etnolog, úvazek 1 (současně vedoucí pobočky Muzea Křížovnický špýchar v Prostřední Lhotě)
   • etnolog, dokumentátor, úvazek 0,5
   • sezonní průvodce/zřízenec, celkem 1,72 úvazku
   • sezonní údržbář, úvazek 0,66
   • sezonní uklízečka, úvazek 0,5
  • Muzeum Křížovnický špýchar Prostřední Lhota
   • údržbář - průvodce, úvazek 0,75
   • sezonní zřízenec, celkem 1,1 úvazku
  • Muzeum zlata Nový Knín
   • vedoucí pobočky - archeolog, úvazek 1
   • průvodce, úvazek 1
   • sezonní průvodce, úvazek 0,75
  • Uranový důl Bytíz
   • vedoucí pobočky – historik hornictví
   • řidič - údržbář, úvazek 1
   • hlídač - údržbář, celkem 4,6 úvazku
 • odborná pracoviště muzea
  • archeologické
   • archeolog, úvazek 1
  • historie hornictví a hutnictví
   • historik hornictví, úvazek 1
  • obecných dějin a etnografie
   • historik obecných dějin, úvazek 1
   • etnolog, úvazek 0,8
  • styku s veřejností
   • pracovník pro zahraniční styky, úvazek 0,5
   • projektový a programový pracovník, úvazek 1
   • muzejní pedagog, úvazek 0,6
  • knihovna
   • knihovnice, úvazek 0,5
  • botanické
   • botanik, úvazek 1
   • dokumentátor, úvazek 0,5
  • zoologické
   • zoolog, úvazek 0,5
  • mineralogicko-geologické, petrografické, tektitů, paleontologické
   • geolog, úvazek 1
  • restaurátorské a konzervátorské
   • konzervátor, úvazek 1
  • pracoviště ICT
   • správce IT, úvazek 1
 • pracoviště průvodcovské služby
  • průvodce, celkem 5,1 úvazku
  • sezonní průvodce/zřízenec, celkem 2,6 úvazku
 • pracoviště údržby objektů a autoprovozu
  • referent bezpečnosti práce, požární preventista, řidič, úvazek 1
  • údržbář - řidič, požární preventista, úvazek 1
  • údržbář - řidič, celkem 1,75 úvazku
  • uklízečka, celkem 2,5 úvazku
  • ostraha objektů, úvazek 0,5

6. Pracoviště muzea podléhající přímo řediteli muzea

 • ekonomické oddělení a sekretariát muzea
 • pobočky muzea
 • pracoviště
  • archeologické
  • historie hornictví a hutnictví
  • nejnovějších dějin
  • obecných dějin a etnografie
  • styku s veřejností
  • knihovna
  • botanické
  • zoologické
  • mineralogicko-geologické, petrografické, tektitů, paleontologické
  • restaurátorské a konzervátorské
  • ICT
  • údržby objektů a autoprovozu

7. Pracoviště muzea podléhající vedoucímu ekonomického oddělení

 • účtárna
 • pracoviště průvodcovské služby
 • pracoviště zajišťující úklid
 • pracoviště ostrahy objektů