Detail akce | Zmizelá Vltava - Orlická přehrada

Zmizelá Vltava - Orlická přehrada

orlik1.jpg
8. 11. 2011 – 15. 4. 2012 Březové Hory - důl Vojtěch  vhodné pro školy
Výstava dobových fotografií k 50. výročí dokončení vodního díla Orlík ze sbírek Prácheňského muzea v Písku.

Výstava přináší výběr starší fotografické dokumentace vzniklé v souvislosti s budováním vodního díla Orlík, kdy zanikla nejen řada obcí, osad, samot (včetně plaveckých hospod), ale vzhledem ke vzniku přehrady změnila svou podobu i krajina kolem starého toku řeky Vltavy. Výstava připravená Prácheňským muzeem v Písku (autor Mgr. Jan Kouba) v roce 50. výročí dokončení vodního díla přinesla řadu zajímavých a poměrně neznámých záběrů na dnes již zatopené osady i se sakrálními památkami a na technické památky (zejména mosty). Dokumentárně cenné jsou rovněž fotografie vorů a lodí, které představují jedno z typických zaměstnání zdejšího obyvatelstva - vorařství a způsob života plavců na Vltavě a Otavě. Výstava "Zmizelá Vltava - Orlická přehrada" navazuje na několik výstav pořádaných Hornickým muzeem Příbram od roku 2000, které prezentovaly především fotografickou a kresebnou dokumentaci ke zmizelé Vltavě. V současné době probíhají v pobočkách Hornického muzea Příbram dvě výstavy na toto téma - "Život kolem Vltavy" ve Skanzenu Vysoký Chlumec (fotografie pocházejí rovněž z období před napuštěním Orlické přehrady, výstava vznikla ve spolupráci s Městským muzeem Týn nad Vltavou) a výstava Sedlčansko ve fotografii Čeňka Habarta (snímky z poloviny 90. let 19. století, pocházejí z fondů Městského muzea Sedlčany). V 50. letech 20. století v souvislosti se vznikem myšlenky a posléze realizace výstavby orlické přehrady probíhala řada výzkumů humanitních oborů, z nichž asi nejvýznamnější byl rozsáhlý terénní národopisný výzkum doc. dr. Viléma Pražáka, jehož dokumentace je uložena v Etnologickém ústavu AV ČR v Praze, v.v.i. Výstava o orlické přehradě vychází i ze zvýšeného zájmu široké veřejnosti i odborníků o poznání života kolem Vltavy a jejich přítoků v posledním desetiletí, vyvolaná zejména knihou Jana Čáky "Zmizelá Vltava" a televizním dokumentárním seriálem Karla Čáslavského "Hledání ztraceného času". Výstava je uspořádaná ve výstavních prostorách Hornického muzea Příbram na Březových Horách i z toho důvodu, že mnoho příslušníků nejstarší generace současných obyvatel města Příbrami ještě pamatuje budování a napouštění vodního díla Orlík.

Výstavba Orlické přehrady u obce Solenice probíhala v letech 1954 až 1961, kdy byla oficiálně předána do provozu. Přehrada je na Vltavě největší, nejvyšší a také nejmohutnější. Její 450 metrů dlouhá hráz dosahuje v koruně výšky 91 metrů. Zadržuje jezero o rozloze 2732 hektarů. Převážná část nádrže se rozkládá na území jižních Čech. Největší hloubka je tu 74 metrů. Jezero plní 717 milionů metrů kubických vody. Zadržuje tak nejvíc vody v Čechách. U paty hráze byla na levém břehu postavena hydroelektrárna se čtyřmi Kaplanovými turbínami. Na pravém boku je ozubnicový výtah pro lodě, který nahrazuje plavební komory obvyklé na jiných přehradách.

29. září roku 1960 se dvě ocelové desky o váze 42 tun spustily ke dnu Orlické přehrady a ta se poprvé úplně uzavřela. Stalo se tak ve 14.45, kdy ředitel VDO inženýr Alois Kraus podal hlášení ministru pro výstavbu Oldřichu Beranovi: "Přehrada Orlík je připravena zadržet tok Vltavy!" Na rozkaz ministra pak montéři spustili obě hradící ocelové tabule. Z následného projevu Aloise Krause čišela spokojenost nad dosaženým dílem. "Na rozdíl od mnoha minulých staveb jsme se uchránili od tragických obratů, mimořádných zvratů, neštěstí a katastrof, a stavba plynula celkem klidně, s rovnoměrným plněním plánu."
Tato věta docela dobře charakterizuje, že stavba jedné z největších vodních přehrad u nás se stala ve své době v Československu velkým úspěchem. Přehrada sice vyhnala ze svých domovů na 1500 lidí a zatopila skoro 650 budov, mimo svůj energetický přínos se však brzy pasovala i na hlavní rekreační oblast nejen pro všechny Písečáky, ale téměř pro půlku Čech.

Autor výstavy Mgr. Jan Kouba (Prácheňské muzeum v Písku), kurátor výstavy PhDr. Lubomír Procházka, CSc. (Hornické muzeum Příbram).

 

Fotogalerie

orlik2.jpg
orlik3.jpg
orlik4.jpg
soutok.jpg
technice1.jpg
technice2.jpg