Detail akce | Zeolity a minerály pegmatitových žil

Zeolity a minerály pegmatitových žil

Harmotom ze šachty 19
30. 1. 2014 – 31. 12. 2014 Březové Hory – Ševčinský důl, budova mineralogických sbírek  vhodné pro školy
Výstava dokumentačních vzorků z lokalit na Příbramsku.

Zajímavé doprovodné mineralogické asociace na Příbramsku

Oblast Příbramska je jednou z mineralogicky nejzajímavějších oblastí České republiky. Kromě rudních minerálů, které tuto oblast proslavily nejvíce, se však vyskytovalo velké množství doprovodných minerálů, vázaných jednak přímo na rudní žíly, ale také na jejich horninové okolí. Do této skupiny spadá například minerální společenství zeolitů, které bylo nalezeno v Bohutíně při ražbě Dědičné štoly v letech 1850–1855 a také nověji při ražbě uranových dolů zvláště na šachtách č. 16 a 19. Vzorky zeolitů z těchto lokalit patří k nejkvalitnějším u nás. Bez zajímavosti nejsou také pegmatitové žíly, které však bohužel často unikaly pozornosti. Jejich výskyty jsou známé z několika míst bohutínských dolů. Nově byl také zjištěn a zdokumentován nález pegmatitové žíly obsahující mimo jiné minerály lithia na uranovém dole č. 20 – Skalka. Dokumentační vzorky z těchto lokalit budou prezentovány na této výstavě.

Mgr. Pavel Škácha
 

 

Fotogalerie

Harmotom z Bohutína
Chabazit z Bohutína
Chabazit z Bohutína
Pegmatit ze Skalky
Originální etiketa k chabazitu z Bohutína