Detail akce | Železné rudy ordovických ložisek Barrandienu a doprovodné minerály

Železné rudy ordovických ložisek Barrandienu a doprovodné minerály

zelezity_kremen.jpg
9. 7. 2012 – 30. 12. 2012 Březové Hory – Ševčinský důl, budova mineralogických sbírek  vhodné pro děti a školy
Výstavka dokumentačních vzorků pocházejících z historických dolů na železnou rudu.

Brdy a Podbrdsko představují z historického hlediska největší a po dobu několika staletí dominantní železářskou oblast Čech. V této oblasti se vyskytují dva typy rud – žilné a sedimentární. Samotné železné rudy, které představoval hematit a limonit, nejsou sběratelsky většinou příliš atraktivní, byly zde však také nalezeny četné doprovodné minerály. Z nejznámějších lokalit z hlediska mineralogického můžeme jmenovat zejména Jedovou horu, komárovský revír a Příbram. Z doprovodných minerálů železorudných žil jsou dnes známé převážně leštěné tzv. železité křemeny z polních sběrů, ale také výskyty fosfátů z železnorudných dolů a zvláště zajímavé jsou vzorky barytu a cinnabaritu z dolů na železo a rtuť u Jedové hory. Některé z těchto minerálů pocházejících ze sbírek Hornického muzea Příbram a soukromých sbírek můžete zhlédnout na této výstavce.

Autoři výstavy: Pavel Škácha a František Knížek