Detail akce | Vertikály

Vertikály

vertikals08.jpg
15. 5. 2008 – 31. 10. 2008 Březové Hory - šachetní věž dolu Vojtěch  
Výstava prací studentů Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Katedry užitého umění, Ateliéru Textilní tvorby vedeného ak. mal. Petrem Říhou.

V návaznosti na specifický prostor šachetní věže se hlavním tématem výstavy stala VERTIKÁLA. Zvolené téma umožňuje volný a osobitý tvůrčí přístup. Inspiruje i nenásilně stmeluje a podporuje tak ucelený charakter celého projektu. Vertikální řešení objektů respektuje prostor, pro který je výstava koncipována. Jednotlivé objekty jsou vytvořeny z textilních materiálů nebo za použití textilních technik, jejichž základem je křížení vlákna.

"VERTIKÁLA symbolizuje růst, stoupání,vzlet člověka od chvíle, kdy se poprvé postavil na zadní.
Jak začne pokukovat po horizontále, je čas udělat nad ním kříž."
(ak.mal. Petr Říha, vedoucí Ateliéru Textilní tvorby)

VŠUP v Praze

Vysoká škole uměleckoprůmyslová v Praze je nejstarší a největší umělecká škola na území České republiky. Studijní program školy lze charakterizovat jako širokou škálu oborů, které pokrývají pole výtvarné uměleckoprůmyslové a volné tvorby. Základní kostru školy tvoří architektura, design a volné umění spolu s teoretickými disciplínami. Škola se v současnosti snaží být tvůrčí dílnou, otevřenou podnětům z našeho i mezinárodního prostředí, a vychovávající kreativní osobnosti, schopné působit v rozměru dnešní kulturní Evropy i celého světa.

Ateliér Textilní tvorby - Katedra užitého umění VŠUP v Praze

Aktuální stav ateliéru Textilní tvorby vyplývá z progresivní koncepce zvýšit kredit textilu. Práce v ateliéru spočívá v textilním designu (spolupráce s průmyslem) a individuální tvorbě, a především v propojení těchto dvou rovin. Z toho vychází i způsob práce v ateliéru - individuální přístup a důraz na vysokou profesionalitu. Nedílnou součástí života ateliéru jsou společné akce - výstavy, realizace a zájezdy, jakož i spolupráce s domácími i zahraničními textilními ateliéry a školami. Cílem studia je výchova tvůrčí osobnosti, která umí nabídnout kromě návrhů na textil také vlastní styl zpracování designu textilu a komplexní ideu jeho uplatnění.

Pozvánka

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 15. 5. 2008 od 17 hodin.

 

Fotogalerie

vertikals01.jpg
vertikals02.jpg
vertikals03.jpg
vertikals04.jpg
vertikals05.jpg
vertikals06.jpg
vertikals07.jpg
vernisaz01.jpg
vernisaz02.jpg
vernisaz03.jpg