Detail akce | Vegetace a květena Brd

Vegetace a květena Brd

brdy_kvetena_pozvanka.jpg
18. 9. 2012 Knihovna Jana Drdy Příbram  
Přednáška RNDr. Rudolfa Hlaváčka, botanika Hornického muzea Příbram.

Dne 18. září od 17 hodin se ve společenském sále Knihovny Jana Drdy uskuteční přednáška RNDr. Rudolfa Hlaváčka, botanika Hornického muzea Příbram, s názvem Vegetace a květena Brd.

Úvodní část seznámí s podmínkami, za nichž se zformovala dnešní flóra Brd (geologie, klima, geografická poloha, vliv osídlení). Následovat bude hlavní část přednášky, která přiblíží nejdůležitější vegetační formace brdského pohoří (lesy, rašeliniště, lesní prameniště, louky, vegetace vodních nádrží, vegetace cílových ploch) a fytogeograficky či ochranářsky zajímavé druhy cévnatých rostlin. Dotkne se též ochrany přírody, mimo jiné i vlivu činnosti armády a jejího plánovaného odchodu na dotčené území. Vše bude doprovázeno projekcí fotografií, které přiblíží krásu Brd.

www.kjd.pb.cz

 

Fotogalerie

Rudolf Hlaváček. Foto Karel Hutr