Detail akce | Středoevropská unie technických muzeí (MUT)

Středoevropská unie technických muzeí (MUT)

sevcinvez.jpg
25. 10. 2011  
Hornické muzeum Příbram bylo partnerem zasedání MUT v Praze.

Hlavním garantem mezinárodního zasedání Středoevropské unie technických muzeí (Middle European Union of Technical Museums - MUT) je Národní technické muzeum v Praze, partnery jsou Technické muzeum v Brně, Vojenský historický ústav Praha a Hornické muzeum Příbram. Slavnostní zahájení provedl rektor Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. Prezidentem letošního zasedání byl zvolen ředitel Technického muzea v Brně Ing. Vlastimil Vykydal. Účastníky zasedání v Hornickém muzeu Příbram přivítala Mgr. Klára Zubíková, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Středočeského kraje, a ředitel Hornického muzea Příbram PaedDr. Josef Velfl. Následně proběhla prezentace příbramského muzea v rámci tématu "Muzeum a školy" a poté účastníci absolvovali prohlídku vybraných expozic včetně historického podzemí.

PROGRAM:

24. října

 • 09:00 - 11:00 registrace účastníků (v Národním technickém muzeu Praha)
 • 11:00 - 13:00 první část prezentací zástupců jednotlivých členských muzeí v rámci MUT (v Národním technickém muzeu Praha)
 • 14:00 - 17:00 prohlídka Národního technického muzea Praha
 • 14:00 - 15:00 evaluace projektu CESA
 • 18:00 večerní program (v Národním technickém muzeu Praha)

25. října

 • 09:00 odjezd do Vojenského technického muzea v Lešanech
 • 10:30 - 11:00 prezentace Vojenského technického muzea v Lešanech
 • 11:00 - 12:30 prohlídka Vojenského technického muzea v Lešanech
 • 12:30 odjezd do Příbrami
 • 14:00 přivítání účastníků zasedání MUT na půdě Hornického muzea Příbram ve víceúčelovém sále cáchovny dolu Vojtěch, úvodní prezentace na téma: "Hornické muzeum Příbram se představuje"
 • 14:20 druhá část prezentací: "Dětský návštěvník v Hornickém muzeu Příbram"
 • 15:00 prohlídka Hornického muzea Příbram (areál dolu Anna a Vojtěch, včetně podzemí)
 • 18:30 večeře (v cáchovně dolu Vojtěch Hornického muzea Příbram)
 • 19:30 odjezd účastníků zasedání MUT z Příbrami do Prahy.